Narva-Jõesuus tuleb arutlusele tulevane kuursaal

11. märts 2014 ILJA SMIRNOV

Narva-Jõesuu kuursaali territooriumi praegune detailplaneering põhineb sellel 2007. aasta eskiisil. Seejärel kulutati seitse aastat, et lahendada probleem, mille hind, nagu selgus, oli veidi enam kui 5000 eurot.

Narva-Jõesuu elanikud näevad poollagunenud kuursaali aastaid veninud loos lõpuks positiivseid nihkeid. Hoone tuleviku kohta saavad oma sõna öelda ka linlased, kuna homme hommikul toimub kuurortlinna südame detailplaneeringu eskiisi tutvustav avalik arutelu.

Narva-Jõesuu linn müüs kuursaali Tiit Vähi firmale Navesco juba 2006. aastal ning veel sama kümnendi lõpuks pidi tühjalt seisvale ajaloolisele hoonele elu sisse puhutama. Ostu-müügilepingu järgi pidi firma kuursaali investeerima vähemalt 50 miljonit krooni (umbes 3,2 miljonit eurot), kuid seda ei tehtud, kuna pooled ei leppinud kohe ja konkreetselt kokku detailplaneeringus, täpsemalt selles, kes selle eest maksab.

Võttes arvesse territooriumi suurust – ligi 17 hektarit (kuursaal ja naabruses asuvad pargid) -, läinuks detailplaneeringu koostamine maksma kümneid tuhandeid eurosid.

2013. aastal leppisid linn ja ettevõtja lõpuks kokku, et esimene tellib ja maksab kinni planeeringu, nagu seadus seda ajaloolise pärandi osas nõuab. Ent vaese omavalitsuse jõud käib praegu üle vaid 2,91 hektarist kuursaali ja selle naabruses olevast territooriumist.

Linn kannab kulutusi

Detailplaneeringu eskiis on praeguseks tehtud ning tutvumiseks väljas linna internetilehel, homme aga hakatakse seda kell 10 hommikul arutama Narva-Jõesuu Valges saalis (Kesk t 3).

“Praegu on olemas ainult eskiis ning kui see kinnitatakse, siis viiakse selle eskiisi põhjal detailplaneering lõpule,” ütles OÜ Navesco juhatuse liige Tõnis Seesmaa Põhjarannikule.

Detailplaneeringu tellija on Narva-Jõesuu linnavalitsus ning väikelinna eelarvest kulub selleks 5376 eurot. Koostaja on OÜ Zoroaster, kellel on luba töötada arhitektuurimälestistega.

Seesmaa tuletas ühtlasi meelde, et kuna nimetatud detailplaneering muudab linna üldplaneeringut, siis ootavad ees veelgi pikemad protseduurid.

Keskusest peab saama tõeline keskus

Kuursaali kompleksi esimene mahuline eskiisprojekt algatati Navescole juba 2007. aastal ning just sellele paistavad toetuvat praeguse detailplaneeringu autorid.

Ajalooline, 1922. aastal ehitatud kuursaal, mille hirmsate seinte juurest hargneb praegu 9 linnatänavat, on plaanis taas üldsusele avada ning rajada avalikud asutused. Uut juurdeehitist, mille pindala on ajaloolise omast poole suurem, plaanitakse kui eraldi paraaduksega meelelahutuskeskust. Siia taheti rajada hotell ja muud sellega kaasnevad teenused.

Lähiterritoorium ümbritseb kuursaali kui hobuseraud ning on projekteeritud eeskätt pargialana, siin on sillutatud teedevõrk, ümar tantsuplats ja autoparkla.

Peamisele küsimusele, millal kord paberitööd lõpetatakse ja kuursaali lõpuks rekonstrueerima asutakse, ei söanda esialgu keegi vastust anda. Võimalik, et nendest plaanidest räägib homme omanikfirma esindaja.