Sonda “separatistid”

6. märts 2014 

Kui Sonda vallavõimude soov liituda Rägavere vallaga ja minna Lääne-Virumaa lipu ja vapi alla teoks peaks saama, oleks see Ida-Virumaale märkimisväärne kaotus. Maakond jääks ilma ligemale tuhandest elanikust ja ligemale viiest protsendist oma senisest territooriumist, kus maa peal kasvab kümnetel tuhandetel hektaritel mets ja maa sees on miljoneid tonne põlevkivi.

Ida-Viru patriootide silmis oleks Sonda selline äraminek emotsionaalselt valus. Maakonna eneseteadvuse ja maine seisukohast oleks muidugi hoopis parem vastupidine variant –  et  Rägavere vald eelistaks Ida-Viru külge tulla.

Tegelikkusele otsa vaadates on aga  maakondade piiridele iga aastaga üha rohkem suuresti vaid sümboolne tähendus jäänud. Maavalitsused ja maavanemad on veel alles nagu ka sildid maanteedel.  Ka statistikaamet peab elanike, keskmise palga ja paljude muude numbrite üle arvet veel eraldi maakondade lõikes. Samas  paljud äriettevõtted ja ka riigiasutused oma struktuuride puhul maakondade piire enam ei vaata. Need on kujundatud efektiivsuse järgi.

Kui Sonda ja Rägavere elanikud tunnevad, et neil on ühises omavalitsuses parem olla, siis ei ole pragmaatiliselt mõeldes väga suurt tähtsust, kummas maakonnas nad asuvad.

Samal ajal kui on käimas omavalitsuste liitumine, tuleks kaaluda ka maakondade ühinemist suuremateks üksusteks. Ida-Viru lõunapoolsetes valdades on varem olnud päevakorral ühinemine Jõgevamaa omavalitsustega. Mis sellise “separatismi” tagajärjel siis lõpuks Ida-Virust alles jääks?