Põhjarannik 6. märtsil

6. märts 2014 

Kui praegu kuulub Uljaste järv Ida-Virumaale ja Uljaste küla Lääne-Virumaale, siis tulevikus võivad nad kuuluda samasse maakonda. "See on omamoodi samm kahe Virumaa ühendamiseks," leiab Sonda vallavanem Andrea Eiche.

* Sonda vald otsustas teha Rägavere vallale ettepaneku moodustada töörühm, et kaaluda võimaliku ühinemise plusse ja miinuseid. Juhul kui ühinemine peaks teoks saama, saaks Sondast osa Lääne-Virumaast.
* 2012. aastal Aadu Luukase missioonipreemia pälvinud Narva kolledži direktor Katri Raik käitub missiooniinimesena ka preemiaraha kulutades ja kingib Narva lastele karusselli, selle asemel et näiteks maailmale tiir peale teha. Järelmaksuga ostetud 15 000eurone ajaloolise hõnguga karussell ootab praegu ühes Narva laos soojemaid ilmu, et ta saaks oma päris kohale – raekojaplatsile.
* Kohtla-Nõmme vallavalitsus otsustas kohtuni välja minna, et kaitsta oma õigust kuuluda Euroopa Liidu Leader-programmi raha vahendavasse Kirderanniku koostöökogusse. Vallajuhid Riina Sooäär ja Arno Rossman peavad õigeks, et Kohtla-Nõmme ja Kohtla valla õigusi puudutav vaidlus saaks kohtus selge lahenduse.