Aasta kaitseliitlane on Meelis Tinno

17. veebruar 2014 

Meelis Tinno.

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili andis eile Tartus aasta kaitseliitlase proksist kuju Meelis Tinnole Alutaguse malevast. 

Kaitseminister Urmas Reinsalu rõhutas oma tervitussõnavõtus, et Kaitseliidu liikmed teavad oma rolli riigikaitses. “Te ei ole need, kes vaatavad äraootavalt kellegi teise poole, vaid panete käed külge siis, kui seda teilt kõige rohkem oodatakse ja seda kõige rohkem vaja on,”  ütles kaitseminister.  “Ehkki täna on pidupäev, tuletan siiski meelde meie kohustust   uue riigikaitse arengukavaga sai Kaitseliit endale palju suurema rolli kui seni. Kaitseliidul on konkreetne ülesanne meie riigi territoriaalkaitseks. See on selge ja lihtne, sõjaline ülesanne”,  vahendas Kaitseliidu pressiteenistus.

Aasta kaitseliitlast Meelis Tinnot on iseloomustatud Jaapani vanasõnaga “Õpetamine on õppimine.”.  “Ta on mees, kes õpib ise ja õpetab teisi. Teda jagub täie hooga instruktorina nii kaitseliitlaste väljaõppeüritustele kui ka noorkotkaste ja naiskodukaitsjate ettevõtmistesse,” on tema kohta öelnud ta kaaslased.  Tagasiside tegevliikme sõdurioskuste baaskursustelt ja Naiskodukaitse väljaõppeüritustelt tema kui instruktori kohta on samuti väga positiivne.

Enim hinnatakse tema asjalikke teadmisi ning muhedat, vahel ka riukalikku huumorimeelt ja rahulikkust. Ta on noorkotkaste hulgas suur autoriteet. Tal jätkub energiat ja teotahet igat liiki ürituste jaoks. Ta täidab oma vähesel vabal ajal ka abipolitseiniku ülesandeid.
Samuti kirjutab ta oma kompanii kroonikat.

Valmivasse maleva aastaraamatusse on ta kirjutanud ja illustreerinud fotodega mitu peatükki Kaitseliidu taasloomisest, väljaõppest ja kaitseliitlaste seltskondlikest üritustest.

Tinno on üks Kaitseliidu allüksuse taasasutajaliikmetest, Kuremäe kompanii pealik. Ta on kuulunud maleva ja malevkonna juhatustesse ja olnud pikka aega rühmapealiku abi. Meelis Tinno töötab Illuka vallavalitsuses. Lisaks on ta abipolitseinik ning kirjutab ka maleva kroonikat.

Aasta naiskodukaitsjaks sai Anu Saue Hiiumaalt.

Aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valiti neljandat korda. Iga malev ja ringkond esitas oma kandidaadi, kelle seast parima kaitseliitlase valis spetsiaalne komisjon, parima naiskodukaitsja vastavalt Naiskodukaitse komisjon. Alutaguse kandidaat aasta naiskodukaitsja tiitlile oli Kristi Goldberg.

17. veebruaril möödub 23 aastat päevast, mil Järvakandis taasloodi Kaitseliit rahva omaalgatuse korras jätkuvalt kestva Nõukogude
okupatsiooni oludes.