Uus rentnik peab bussijaamatasu mõistlikuks

13. veebruar 2014 NIINA VOROPAJEVA

Uue rentniku arvates ei ole bussijaama varem heaperemehelikult majandatud. Praeguseks on ta siin taganud kõik nõutud tingimused: bussijaama hoonet köetakse, koristatakse, valvatakse.

Kohtla-Järve bussijaama uus rentnik peab bussifirmade pretensioone alusetuiks, nagu ka nende kavatsust jaama mitte sisse sõita.

“Kahjuks puuduvad Kohtla-Järve bussijaamas elementaarsed sõitjate teenindamiseks vajalikud tingimused, näiteks piletiostuvõimalus, sõiduplaani info, juurdepääs WC-le, soe ootesaal jne,” märgib OÜ Eesti Buss juht Tõnu Ruusamäe. “Seetõttu on autoettevõtete liit koos vedajatega saatnud Kohtla-Järve linnavalitsusele, Ida-Viru maavalitsusele ja maanteeametile kirja, milles avaldab soovi kooskõlastada Kohtla-Järvel uus peatuskoht linnast kiireima läbisõidu teel (Kalevi tänav – Järveküla tee). Muudatuse tingivad alanud aastaga kaasnenud uued konkurentsitingimused, eelkõige uute rongide kasutuselevõtmine.”

Bussijaam oli kehvas seisus

“Me võtsime Kohtla-Järve bussijaama ruumid üürile alles 1. jaanuaril 2014 kohustusega tagada bussijaama funktsioneerimine ning sõitjatele  vajalikud tingimused,” selgitab OÜ Vironia Keskus juhatuse liige Kenneth Karpov. “Rõhutame, et meile üleantud bussijaam oli halvas seisus, korrast ära, hooldamata ja amortiseerunud. Kõigest ühe kuuga oleme teinud bussijaama sanitaarremondi, paigaldanud uue küttesüsteemi, soetanud mööblit.

Investeeringud on olnud suured ning nende tegemise põhjuseks on olnud asjaolu, et bussijaama ei ole varem heaperemehelikult majandatud. Kõigest hoolimata oleme praeguseks kõik nõutud tingimused taganud: bussijaama hoonet köetakse, koristatakse, valvatakse. Arusaadavalt on vaja kõiki tehtud kulutusi ka rahastada. Bussijaama kasutamise tasu, mis on vedajatele kehtestatud, ei ole aga ebaloomulikult suur, vaid Eesti keskmine. Nimetatud tasu võimaldab bussijaama mõistlikult majandades napilt katta bussijaama kasutuses hoidmisega seonduvaid kulusid.”

Kenneth Karpov juhib tähelepanu sellele, et mõningate vedajate pahameel on tekkinud just eelnimetatud tasu kehtestamise tõttu. Enne seda ei tundnud vedajad mitte mingit huvi selle vastu, millises seisukorras on bussijaam ning kas nende klientidel on ikka hea, mugav ja turvaline seda kasutada.

“Meie hinnangul on normaalne ja mõistlik, kui eraettevõte, kes teenib sõitjate vedamisega kasumit, maksab bussijaama infrastruktuuri kasutamise eest ka mõistlikku tasu, mis võimaldab seda korras hoida,” märgib ta.

Ajutine lahendus

Kenneth Karpov rõhutab, et tegemist on ajutise lahendusega: juba käesoleval aastal valmib koos Vironia kaubanduskeskuse laiendusega ka Kohtla-Järve uus bussijaam, millest saab üks Eesti moodsam ja mugavam bussijaam. Siia paigaldatakse elektroonilised tablood, tehakse algust elektroonilise piletimüügiga.

Bussid peatuvad varikatuse all suurte vitriinakende taga ning sõitjatel on mugav kohe bussijaama uksest bussi peale minna. “Loomulikult oleme valmis alati arvestama elanike soove bussijaama töö parandamiseks ning ettepanekute korral palume need saata e-posti aadressil info@vironiakeskus.ee,” märkis Kenneth Karpov.