Narva kaalub tasuta ühistranspordi võimalust

28. jaanuar 2014 ILJA SMIRNOV

Eelmisel aastal eraldas Narva linn oma eelarvest munitsipaalbussifirmale ligi 2 miljonit eurot, et see finantskriisiga toime tuleks. Tasuta bussisõidu idee elluviimiseks tuleb kohalikul võimul veelgi täpsemalt määratleda selle valdkonna prioriteedid, millel on nii majanduslikke kui sotsiaalseid külgi.

Narva linnavalitsuse uus koosseis jätkab linnas tasuta ühistranspordile ülemineku idee arutamist. Kasuks tuleb asjaolu, et Narva uus abilinnapea linnavara ja -majanduse küsimustes Maksim Volkov, kes asus eile ametikohustusi täitma, töötas enne seda Tallinna Lasnamäe linnaosavalitsuses.

Linnapea Eduard East rääkis eile, et praegu arutatakse Narva linnaliinibussides kõigile elanikele tasuta sõidu kehtestamise võimalust.

“Idee ripub õhus,” ütleb ta. “Arutatakse, kas seda on tarvis teha või mitte, kuna pensionäridele ja õpilastele on tasuta bussisõit juba tagatud. Nüüd seisneb küsimus selles, mida see annab linnale, kui ühistransport on kõigile tasuta. Ja kas linnaelanikud peavad seda õigeks?”

Seejuures leiab East, et tasuta ühistranspordi skeem, nagu Tallinnas, on Narvas veelgi lihtsamini teostatav: “Linn on kompaktne, ja nagu me teame, siis suur osa elanikest – pensionärid ja õpilased – kasutab juba niigi ühissõidukeid tasuta,” kordas ta.

Tuletame meelde, et läinud aasta 1. jaanuarist läks Tallinn üle uudsele piletisüsteemile, tänu millele saavad pealinna elanikuna arvel olevad inimesed sõita ühissõidukites tasuta.

Bussid lähevad Narvale kalliks maksma

2013. aastal tabas munitsipaalettevõtet AS Narva Bussiveod linna avalike vedude finantskriisi kulminatsioon (maakonnaliinidel probleeme ei täheldatud). Läinud aasta linnaeelarvest eraldati aktsiakapitali suurendamiseks ligemale 400 000 eurot, lisaks peaaegu 1,5 miljonit eurot rahalist toetust ettevõttele. Tänu säärastele investeeringutele õnnestus ettevõttel 2014. aastaks vähemalt maksuvõlad ära maksta.

Linnapea Eduard East, kes on olnud ASi Narva Bussiveod juht ning kuulub seniajani vormiliselt selle juhatusse, märgib, et sõidupiletite müük katab vaid 20-30 protsenti linnale kuuluvate busside töös hoidmise kuludest.

Samas arvab East, et iseenesest tasuta ühissõidukitele üleminek Narva registreeritud elanike arvu ei suurenda, mida iga omavalitsus muidugi tahaks.

“Küsimus on selles, milliseid teisi plusse see tasuta ühistransport linnale annab,” ütles linnapea ebamääraselt.

Sotsiaalne heaolu – poliitiline küsimus

Narva abilinnapea sotsiaalküsimustes Tatjana Patsanovskaja arvates on hea, kui kõik linnaelanikud saavad bussiga sõita tasuta.

“Iseküsimus, millist summat linnaeelarvest selleks vaja läheb. Kuidas me peame seadma prioriteete ning millest tasuta busside nimel loobuma.”

Äsja ametisse asunud Narva uus abilinnapea linnavara ja -majanduse alal Maksim Volkov, kes töötas enne seda Tallinna Lasnamäe linnaosavalitsuses, tuletas meelde, et tasuta ühistranspordi kehtestamine on eeskätt poliitiline otsus.

“Tallinnas võeti selline otsus vastu, seal olid oma põhjendused. Aga tahan juhtida tähelepanu sellele, et tasuta ühissõidukite teemat arutatakse ja viiakse ellu mujalgi kui Tallinnas. Näiteks Keilas mindi samuti üle tasuta ühistranspordile,” rääkis Volkov.