Lüganuse kaalus võimalust regiooni omavalitsusliidust lahkuda

19. detsember 2013 GERLI ROMANOVITŠ

Tervet piirkonda teenindav Erra ohtlike jäätmete kogumispunkt on üks näide naaberomavalitsuste koostööst.

Lüganuse arutas viimasel volikogu istungil, kas vald jätkab Kiviõli regiooni omavalitsuste liidus, tõstatades sellega teema, kas naaberomavalitsusi koondav liit peaks jätkama senisel kujul või tasuks seal uuendusi teha.

Oma viimasel istungil eri liitudes osalemist arutanud Lüganuse volikogu tõstatas kõige teravamalt teema, kas tasuks jätkata Kiviõli omavalitsuste liidus, viidates võimalikele rahalistele raskustele organisatsioonis.

Valikute tegemise koht

“Kuna igas organisatsioonis peab ka liikmemaksu tasuma, siis tõstatasime teema, millistes liitudes osaleda ja millistes mitte, aga ka küsimuse, mida selle liikmemaksu eest neilt ootame,” ütles Lüganuse volikogu esimees Marja-Liisa Veiser, kelle hinnangul ei tasu liidus olla ainult olemise pärast, vaid peab hindama reaalset kasu.

Arutama oleks pidanud nii kuulumist maaomavalitsuste liitu, Ida-Virumaa omavalitsuste liitu ja Kiviõli omavalitsuste liitu (KOL), aga kõige suurema küsimärgiga oli just jätkamine KOLis. Põhjusena toodi välja organisatsiooni raskusi, viidates rahaprobleemidele. Ükski volikogu liige sellel teemal sõna ei võtnud.

Veiseri sõnul tuli otsus KOLi küsimust volikogus arutada ajendatuna Arno Rossmanilt saadud infost, et liidus pole kõik korras.

Arno Rossmani sõnul tõstatas praegune eesistuja, endine Maidla vallavanem Hardi Murula küsimuse, kas KOL sellisel kujul on üldse vajalik, arvestades, et koostööprojektidest on praeguseks alles jäänud ainult lastelaager ning kalmistu rahastamine.

“Lisaks on meil seni esitamata 2012. aasta majandusaruanne ja pole selge, kas seda liitu üleüldse registrist ei kustutata,” rääkis Rossman KOLis kerkinud probleemidest.

Küll leidis Rossman, et esindajad liidus tuleks siiski määrata ning siis peaks regioon juba ühiselt arutama, kuidas edasi.

Kooskäimine oluline

Sonda vallavanema ja KOLi ainsa ametliku juhatuse liikme Andrea Eiche sõnul võib arutada sellel teemal, kas jätkata praegusel kujul ehk eraldi organisatsioonina või leida teine lahendus. See tähendaks, et kui praegu korraldatakse lastelaagreid liikmemaksu kaudu, siis tulevikus peaks kulud jaotama omavalitsuste vahel. Samuti tuleks muuta kalmistu rahastamist.

“Tõsi ta on, et me ei ole teinud viimasel ajal suuri ühisprojekte, ehkki varem on uuendatud tänavavalgustust ja remonditud kalmistule viivat silda. Võib kasutada ka lahendust, nagu on ohtlike jäätmete kogumispunktis, kus üks omavalitsustest on juhtivpartner ja veab projekti,” tõi Eiche valikuid, kuid tunnistas ise, et tema eelistaks jätkata siiski seniselt, kus on olemas kindel organisatsioon.

Eiche sõnul ei ole ohtu, et organisatsiooni ähvardaks oht registrist kustutamiseks. 2012. a majandusaasta aruanne esitatakse kohe pärast seda, kui 2011. aasta omasse on tehtud parandused. See on olnud ka põhjus, miks mulluse aruande esitamine venib. Rahalisi raskusi tema kinnitusel ei ole.

“KOLi eesmärgiks on arendada ühiselt siinset regiooni, mistõttu on meil oluline koos käia. Juba ainuüksi infovahetuseks,” ei näe Eiche KOLi lõpetamiseks mingit põhjust.