Uuest aastast kusagil joogiveekraani kinni ei keerata

12. detsember 2013 KÜLLI KRIIS

Ahtme veetöötlusjaama valmimine lahendas muu hulgas ka Kukruse linnaosa joogivee kloriidi- ja rauaprobleemi.

Vee-ettevõtjad, kelle müüdav vesi 1. jaanuariks kõigile nõuetele ei vasta, enam selle müügiks luba ei saa ning riskivad terviseameti ettekirjutuse ja sunniraha hoiatusega, vee müük aga siiski jätkub. 

1. jaanuarist kaotab kehtivuse veeaseaduse paragrahv, mille alusel väljastas terviseamet viimasel kümnel aastal kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müügilube. Seda neile joogiveekäitlejatele, kelle müüdav vesi ei vastanud nõuetele näiteks raua, mangaani, kloriidi ja muude tervisele ohutute näitajate puhul. Seni väljastatud müügiload kehtivad tänavuse aasta lõpuni.

“Oleme ka varem sellises olukorras olnud ehk mõnda aega vett ilma loata müünud,” meenutas OÜ Järve Biopuhastus tootmisdirektor Andra Pärnamäe, et suurte, rohkem kui 2000 tarbijaga asumite puhul lõppes selliste lubade väljastamine juba 2008. aastaga. “Õnneks suhtus terviseamet mõistvalt ja mingeid sanktsioone ei järgnenud. Muidugi me ka tegutsesime pidevalt, et asjad korda saaksid.”

Tähtaega pikendati 

Alla 200 tarbijaga joogiveekäitlejatele oli esimene tähtaeg tegelikult juba jaanuar 2013, ent kuna selleks ajaks oli nõuetele mittevastava vee tarbijaid ikka veel arvukalt, otsustati tähtaega aasta võrra edasi nihutada.

Terviseameti Ida talituse direktori Olga Smolina sõnul on nad sel aastal väljastanud kvaliteedile mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müügiks Ida-Virumaal 35 luba; praeguseks on neist 12 veevärki korda saanud.

Smolina ütles, et kuigi üleminekuperiood oli üsna pikk, võtavad europrojektid aega ja väiksematel omavalitsustel – just nemad peavad oma piirkonnas veevarustust korraldama – polnud lihtne omaosaluseks raha leida.

“Nende suhtes, kes asja aasta lõpuks korda ei saa, alustame jaanuaris riiklikku järelevalvemenetlust – vaatame, mida ja kuidas on olukorra parandamiseks tehtud ja mis on plaanis. Kõik need vee-ettevõtjad tegutsevad praegu selle nimel ja kindlasti vaatame iga konkreetset juhtu eraldi,” lubas ta. “Väga suur see mängumaa siiski ei ole ja pikalt oodata ei kannata,” ei välistanud ta võimalikke ettekirjutusi koos sunniraha hoiatusega.

Vee-ettevõtjad tegutsevad

Aasta lõpuni kehtivates müügilubades on lubatud normi ületava näitajana märgitud põhiliselt rauda, vähem mangaani ja veel vähem kloriidi.

Järve Biopuhastus on nüüdseks enamikus müügiloaga piirkondades asja korda saanud: Kukruse linnaosa saab nüüd kõigiti nõuetele vastavat vett Ahtme veetöötlusjaamast, Sompas paigaldati rauaärastusfilter ja pöördosmoosiseade ning käib torustike väljavahetamine; Kuremäel ja Kurtnas on rauafiltrid paigaldatud, ent pikad torud ja vähene tarbimine nõuavad torude sagedasemat läbipesu.

“Korras pole asi veel Kohtla-Nõmmel, kus lahenduseks on uue puurkaevu puurimine praeguse kõrvale, et saada vett ka ülemisest veekihist, kus kloriide ei ole, et siis kahe kihi vett omavahel segada. Kuna tegemist on valla enda varaga – meie ainult opereerime seal -, siis peab projekti kirjutama ja raha leidma vald,” rääkis Pärnamäe, et esimesel katsel projekt keskkonnainvesteeringute keskusest (KIK) toetust ei saanud ning nüüd, kui puudused on kõrvaldatud, minnakse uuele katsele.

“Ei Kohtla-Nõmme ega ühegi teise omavalitsuse puhul saa öelda, et nad asjast ei huvitu. Huvituvad küll ja tegutsevad, aga väikestel valdadel ei piisa alati pädevust ja kuna KIK muudab sageli nõudeid ja tingimusi, siis ei suudeta alati nendega kaasas käia ja projekte vastavusse viia,” loodab ta, et heal juhul juba järgmisel sügisel on ka Kohtla-Nõmmel asjad korras.

Lahendused leitakse

OÜ-l Kiviõli Vesi lõpeb selle aastaga viis müügiluba, mille alusel võis Sonda ja Lüganuse vallas müüa normi ületava rauasisaldusega vett.

Ettevõtte juhatuse liige Janek Lainjärv ütles, et rauaärastusfiltrid on kõikjal olemas ning pigem võib probleem olla torustikes. “Aga Kiviõli Vesi uuest aastast enam veemüügiga ei tegele, nii et edasist ma kommenteerida ei saa,” ütles ta.

Illuka vallas Kuremäe ja Illuka kooli veevõrgus probleemiks olnud mangaanisisaldus on nüüdseks lahenduse leidnud ja müügiloa lõppemine peavalu ei tee.

“Mangaani oli natuke rohkem jah, aga modifitseerisime veepuhastussüsteeme, panime enne filtreid aereerimise peale – ja nüüd on analüüsid korras,” väitis vallavanem Oleg Kuznetsov.

Olga Smolina kinnitas, et terviseamet ei kavatse mitte kusagil nõuda vee müügi lõpetamist – kui see vesi on tervisele ohutu, ehkki päris kõigile nõuetele ei vasta.