Kiviõlis algas ulatuslik välisõhu mõõtmine

14. mai 2011 ERIK GAMZEJEV

Kiviõli elanike kinnitusel on tehase korstnast sageli musta suitsu tulnud.


Keskkonnainspektsiooni tellimusel on Kiviõlis alanud ulatuslikud ja pikaajalised välisõhumõõtmised, et välja selgitada Kiviõli Keemiatööstuse tehasest tuleva saaste täpne hulk ja selle mõju keskkonnale.

Keskkonnainspektsiooni nõuniku Leili Tuule sõnul peavad 12. aprillil alanud uuringu tulemused andma ülevaate saastatuse tasemest. “Samuti peaks selguma, kas probleemid tulenevad konkreetse ettevõtte tegevusest või on küsimus ka üldises foonis,” märkis Tuul, lisades, et pärast tulemuste läbivaatamist on võimalik teha konkreetseid ettepanekuid olukorra parandamiseks.

Mõõtmised viibisid

MTÜ Saastevaba Kiviõli on alates eelmise aasta algusest korduvalt kahtlustanud Kiviõli Keemiatööstust õhukeskkonna saastamises. Tänavu veebruaris teatas selle MTÜ eestvedaja Svetlana Heino, et kuigi Kiviõli Keemiatööstus lubas, et linna õhusaasteprobleem leiab leevendust 2010. aasta sügisel, siis tegelikult seda ei toimunud. “Eelmise aasta septembris teatas keemiatööstus filtri paigaldamisest, aga meie vaatlused näitavad, et õhu saastamine ei lõppenud: must suits ja kirbe lõhn on linnaelanike igapäevased saatjad,” ütles Heino tänavu veebruaris.

Keskkonnainvesteeringute keskus eraldas juba mullu sügisel keskkonnainspektsioonile ligemale miljon krooni mõõtmiste läbiviimiseks Kiviõlis. Leili Tuule sõnul lükkus uuringu läbiviimine tänavu kevadesse, kuna selle läbiviija leidmiseks tuli korraldada riigihange.

Tänavu märtsis sõlmitud lepingu kohaselt kohustub hanke võitnud Eesti keskkonnauuringute keskus viima Kiviõlis läbi kompleksse välisõhu kvaliteedi uuringu ja tegema mõõtmisi Kiviõli Keemiatööstuse põhilistest saasteallikatest.

Eelmise aasta 4. novembril määras keskkonnainspektsioon väärteomenetluse raames Kiviõli Keemiatööstusele välisõhu kaitse seaduse rikkumise eest rahalise karistuse, ent ettevõte on selle vaidlustanud ja praeguseks on asi jõudnud juba riigikohtusse.

Filtrid täiustamisel

Kiviõli Keemiatööstuse haldusjuht Raivo Lott selgitas, et õlitootmisseadmele projekteeritud filtrid praegu ei tööta, sest need vajasid korrigeerimist ja praegu vahetatakse filterelemendid uute vastu. “Filtri töösolek on aga näidanud, et tegemist on väga efektiivse seadmega,” kinnitas Lott, lisades, et filter pannakse taas tööle mai lõpus.

Loti sõnul jätkab ettevõte EASi toel õlitootmise ümberkorraldamist, et muuta see efektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks. Vahepeal oli see ligemale 2,7 miljonit eurot maksev projekt peatunud, kuna ettevõttel tekkisid eelmise aasta lõpus probleemid seoses põlevkivivarude lõppema hakkamisega Põhja-Kiviõli I karjääris. “Oma toorme puudumine ja toorme kokkuostu väga piiratud võimalused teistelt kaevandusettevõtetelt tähendasid põlevkiviõli tootmismahtude dramaatilist alanemist. See kutsus esile pankade kahtluse ettevõtte laenuvõime kohta, mis omakorda pidurdas projekti finantseerimist. Omavahenditest poleks aga piisanud,” teatas Lott, kelle sõnul jätkub praegu töö mahutipargi uuendamisega.