Põlevkiviõli maksule selge ei

13. november 2013 LEMBIT KALJUVEE, riigikogu liige, Demokraatide saadikurühm

Kui mingi ettevõtlusala on edukas, siis varem või hiljem kostub kuskilt ettepanek, et seda ala tuleks rohkem maksustada. Nüüd nõuab põlevkiviõli maksustamist riigikontroll.

Eesti on maavarade poolest suhteliselt rikas riik. Meie kõige väärtuslikum maavara on praegu põlevkivi, aga Eesti maapõues on ka väga suurtes kogustes fosforiiti, peale selle leidub mitmeid ehituskivimeid. Kõige rohkem on uuritud ja ka kasutatud siiski põlevkivi.

Kahjuks on Eestis pärast taasiseseisvumist geoloogilised uuringud seiskunud ja me väga täpselt ei teagi, millistest kogustest ja kvaliteedist me eri maavarade puhul rääkida saame. Loodan, et edaspidi korraldab riik süsteemsemalt oma maavarade uuringuid ja arvepidamisi.

Eesti põhiseaduse järgi on maavarad rahva omad. Seega tuleb põlevkivi panna teenima ka meie oma rahva huve. Mõni aeg tagasi tegin ettepaneku, et maksustama peaks põlevkivi ressurssi ja selle maksu arvel suurendama õpetajate palkasid. Üks minu ettepaneku mõte oli, et kindlasti ei tohiks minna väärtustatud toodangu kallale, milleks on põlevkiviõli.

Ei tohi karistada põlevkiviõli tootjaid, kes väärtustavad ressurssi. Põlevkiviõli tootmist tuleks tegelikult soodustada, mitte pärssida parema toodangu tegemist. Olen kindlal veendumusel, et põlevkivi toodangu teist otsa ehk õli ei tohiks maksustada. Ka vorsti ei sööda ju korraga kahest otsast.

Mulle meeldib, et valitsus jagab sama seisukohta nagu minagi. Riigikogu infotunnis küsisin põlevkiviõli maksustamise kohta ka peaministri arvamust ja hea meel on siin osa Andrus Ansipi vastusest veel kord ära tuua: “Oleme seda teemat kabinetis käsitlenud ja oleme otsustanud omal ajal suurendada põlevkivi kasutamise keskkonnatasusid ja loobunud põlevkiviõli lisamaksustamisest, kuna see sisuliselt demotiveeriks põlevkivist maksimaalselt kasulike toodete tootmist. Seetõttu ei saa valitsuse maksupoliitika olla suunatud loodusressursi võimalikult primitiivse kasutamise stimuleerimisele.”

Paraku on riigikontrolli seisukoht üsna primitiivne ka sellest vaatekohast, et mis kasu riik saab õitsvast põlevkiviõli tööstusest. Laienev tööstus ei tähenda tulu üksnes omanikele, vaid tähendab laias laastus igasugust maksutulu riigile, tähendab tööhõive kasvu seni suurima tööpuudusega Ida-Virumaale, tähendab suuremaid võimalusi ka haridusele, spordile, kultuurile. On ju Eestimaa põlevkiviõli tootjad teada-tuntud mitmete elualade toetajad.

Põlevkiviõli tootmine tähendab ka ühtlasi suuri investeeringuid ning üsna lihtne on ettevõtetelt arenemiseks isu ära võtta. Piisab ühest lisamaksustki. Ärgem seda tehkem ja andkem põlevkiviõlitööstusele võimalusi arenemiseks meie kodumaa pinnal.