Jõhvi ja Narva-Jõesuu aitavad oma elanikel puulehtedest lahti saada

24. oktoober 2013 KÜLLI KRIIS

Sügisene leheuputus teeb peavalu nii aiaomanikele kui omavalitsustele, oma kompostimisväljaku rajamisega pole viimased aga mõttest kaugemale jõudnud.

Kui Jõhvi valla- ja Narva-Jõesuu linnavalitsus viivad eramute ja korteriühistute kokku kogutud puulehed tellimise peale minema, siis Kohtla-Järve ja Kiviõli elanikud peavad sügisese leheuputusega ise toime tulema. 

Kokku riisutud lehed tuleb kottidesse koguda, kotid aia taha tõsta (eramud) või ühte kohta koondada (korteriühistud) ning vallavalitsusele teada anda, et lehekotid on ootel. Hiljemalt kolme päeva jooksul viiakse lehekotid minema ja elanikud ei pea selle eest sentigi maksma.

“Nii käib see meil juba hea mitu aastat,” kinnitas Jõhvi vallavalitsuse heakorraspetsialist Liivi Mölder.  “N&V, kes kotid ära viib, esitab arve meile ja vald maksab selle kinni. Kulu on umbes kolm tuhat eurot, veerand sellest erasektori ja kolmveerand korteriühistute lehed. Samuti viime sügiseti ära puuoksad, mille elanikud koos lehtedega koguvad.”

Narva-Jõesuus tuleb maksta 

Narva-Jõesuus saavad elanikud puulehtedest samamoodi lahti, ainult et hiljem esitatakse neile äraveo eest arve.

Mõlemast linnast viiakse puulehed – nii elanike kogutud kui linna avalikult territooriumilt riisutud – valdavalt Uikala prügilasse, kus nende äraandmise eest muidugi maksta tuleb. Prügila hinnakirja järgi maksab tonni puulehtede üleandmine 55 eurot (pluss käibemaks); sama palju küsitakse näiteks tonni autolammutusprahi või tervishoiujäätmete vastuvõtmise eest.

Jõhvi linnalt  võtab väikse koguse lehti (tasuta) vastu osaühing Revino, Narva-Jõesuus jaoks peale prügila muud võimalust pole. “Linna oma kompostimisplatsist on juttu olnud küll, aga selle rajamiseks pole praeguste suurte projektide kõrval raha. Üldse võiks selle idee mõnele äriettevõttele jätta – mitme linna peale tasuks see ilmselt ära,” arutles aselinnapea Kalle Kekki.

Kottides ka muud jäätmed

Kohtla-Järvel peab iga kinnistu omanik või valdaja oma puulehtedega ise hakkama saama. “Mõned aastad tagasi püüdsime elanikele vastu tulla ja lehti ära vedada, aga neisse kottidesse pandi kahjuks ka kõike muud – vanade arvutiteni välja,” rääkis aselinnapea Viktoria Tsventarnaja hea algatuse kiirest lõpust.

Linna maadelt kogutud puulehed viiakse osalt prügilasse, osa aga linna ääremaadele madalamate kohtade täiteks. Selle tarbeks osteti traktori külge koguni leheimeja, mis hunnikutesse riisutud puulehed väga kiiresti ära imeb ja need ka peeneks purustab – see kiirendab kõdunemist märgatavalt.

Kiviõli kortermajade ümbrusest kokku kogutud puulehed viib hooldusfirma koos muude jäätmetega prügilasse, eramuomanikud tulevad oma aia lehtedega ise toime. “Kes kompostib, kes põletab. Eelmisel aastal küll mõni inimene küsis linnavalitsuselt abi äraveoks, aga tänavu pole keegi ühendust võtnud,” rääkis linnavalitsuse keskkonna- ja järelevalvespetsialist Vladimir Kruzman. “Vajadus sellise teenuse järele kindlasti on, aga see pole teravalt esile tulnud. Tegelikult oleks vaja linnal oma kompostimisplatsi, kuhu lehed viia – sealt saaks hiljem ju head mulda, mida haljastuses kasutada.”