Narva Victoria bastioni asuti taastama

27. mai 2013 ILJA SMIRNOV

Victoria bastioni seinu ümbritsevad tellingud, kõrgemal lammuvad ehitajad hoolega Pimeaeda. Paljud siinsed puud saeti juba kevade hakul maha.

Narvas alustati laguneva kindlustusehitise, Victoria bastioni rekonstrueerimistöid, mis oli juba ammu kavas ette võtta.

Ehitustööde raames restaureeritakse, kindlustatakse ning konserveeritakse Victoria bastion ja  kurtiinid. Kunagisse püssirohukeldrisse ehitatakse külastuskeskus. Ehitustööde käigus heakorrastatakse ka bastioni lähiterritoorium, rajatakse välisvalgustus ja paigaldatakse väikevormid. Sellest rääkis nüüd, mil ehitus lõpuks pihta hakkas, Narva linna arenduse ja ökonoomika ameti projektijuht Anna Karina.

Palju tööd on ees

Riigihanke konkursil valis linn ehitajateks OÜ E&G Tartust ja ASi Pärnu REV. Veebruari lõpus allkirjastati hankeleping. Ehitustööde üldmaksumus on 2 909 582 eurot.

Kurtiinis paiknevast külastuskeskusest peaks saama omaette kunstiteos, kuna selle disain ja kujundus tuleb Tallinna disainibüroolt Laika, Belka & Strelka.

Omamoodi interaktiivne väljapanek tuleb ka bastioni sisemusse. Seal on kolm korrust, kuid osa ruume lubasid projekteerijad jätta nahkhiirtele talvitumiseks – see on looduskaitsjate nõudmine. Bastioni tipus paikneb Pimeaed ning projekti käigus ehitatakse selle drenaažisüsteem.

“Enamik kaevetöid, mis on seotud bastioni drenaažisüsteemi ehitusega Pimeaia pargis ja püssirohukeldri rekonstrueerimisega, tehakse suvel. Seetõttu teatame linnaelanikele, et ohutuse tagamiseks on ehitustööde läbiviimise kohas viibimine keelatud. Palume linlasi ehitusperioodil kasutada jalutamiseks teisi linnaparke ja puhkekohti,” ütles Anna Karina.

Tööde lõppemise tähtajaks on planeeritud 30. august 2014.

Peale bastioni on muidki objekte

Narva lagunevate bastionide, eeskätt kõige silmapaistvama – Victoria bastioni  renoveerimisest hakati rääkima juba läinud aastakümne keskel. Valminud projekt sai 2011. aastal rahalist toetust Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendilt (ENPI) Eesti-Läti-Vene 2007-2013 piiriülese koostöö programmist.

Tegu on unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamisega, st osa töid teeb oma kaldal Ivangorod.

Rahvusvahelise projekti kogueelarve on 6,9 miljonit eurot. Programm toetab 6,2 miljoni euroga, sealhulgas Eesti Vabariigi panus on 1,8 miljonit. Projekt saab teoks Narva linna arenduse ja ökonoomika ameti ja Leningradi oblasti muuseumiagentuuri koostöös.

Victoria bastioni jalamil on praegu lõppemas Narva jõesadama rekonstrueerimistööd ning hakatud ellu viima teist suurprojekti – kaldapealse promenaadi ehitust. Veidi eemal on käimas mitmeid teisi projekte. Narva linnapilt peaks põhjalikult uuenema umbes 2014. aasta keskpaigaks.