Puhastusseadmed rikuvad taas õhku

14. mai 2013 NIINA VOROPAJEVA

Pärast heitvee puhastust tekkiv muda kompostitakse. Komposti tuleb aeg-ajalt pöörata, et see kiiremini kuivaks. Seda tehakse avatud platsil, kust tuul kogu "aroomi" linna kannab.

Sooja saabudes on Kohtla-Järve Järve linnaosa elanikke hakanud taas häirima puhastusseadmetelt leviv hais. Järve Biopuhastus tunnistab, et rikub õhku,  kuid enne kahe aasta möödumist põhjalikke muutusi ei luba.

“Hais tekkis, sest tööd alustas muda kompostimiplats,” ütleb Järve Biopuhastuse juhatuse liige Vladislav Petuhhov. “See asub lageda taeva all ning kui tuul puhub linna suunas, kaebavad linlased õigustatult haisu üle. Kardinaalselt pole praegu võimalik olukorda muuta, kuid me püüame, et ebamugavused oleksid inimestele minimaalsed.”

Vladislav Petuhhov lubab esialgu ainult olemasolevat komposteerimisprotsessi optimeerida.  Teisisõnu – hais küll ei kao, kuid komposti hakatakse pöörama ajal, kui inimesed magavad.

Tema sõnul häirib puhastusseadmetelt leviv hais elanikke ka teistes linnades, kus muda komposteeritakse, ning selle vastu on vaid üks abinõu: tänapäevastada reovee puhastust ja kompostimise tehnoloogilist protsessi, st ehitada muda kääritamiseks veel üks rajatis ning kompostida seda suletult.

Haisupüüdjad ei aita

Kohtla-Järve renoveeritud puhastusseadmed anti käitusse 2009. aasta suvel. Toona läks see projekt maksma 420,6 miljonit krooni. Linnaelanikele kinnitati, et kõik võimalikud kohad, kust vähimgi hais levida võiks, on kaetud ning töötavad nn haisupüüdjad. Kogu kinnipüütud hais suunatakse biofiltrisse, mis reostunud õhu puhastab.

Hiljem, kui uued puhastusseadmed pidulikult avati ning linnas hakkas taas hais levima, teatati üldsusele, et kuna raha nappis, jäi heitvete puhastuse tehnoloogiline protsess lõpuni välja ehitamata. Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov ütles ühes intervjuus, et olemasolev tehnoloogia “haiseb veidi”.

Vladislav Petuhhovi sõnul on asi selles, et pärast heitvee puhastust tekkiv muda kompostitakse, see aga võtab 3-4 kuud aega, kuna muda saab kompostida peamiselt soojadel kuudel. Tehnoloogia kohaselt tuleb komposti aeg-ajalt pöörata, et see kiiremini kuivaks. Seda tehakse avatud platsil, kust tuul kogu “aroomi” linna kannab.

Ehitatakse metaanitank

Järve Biopuhastus plaanib tulevikus muuta osa kääritamisel tekkivast reoveesettest  biogaasiks. Selleks ehitatakse metaanitank – reoveesette anaeroobseks kääritamiseks mõeldud mahuti. Hapnikuta keskkonnas kestab muda kääritamine mõne nädala, misjärel saadetakse peamiselt metaanist koosnev biogaas väiksesse soojuselektrijaama, kus see muudetakse generaatorite abil soojus- ja elektrienergiaks.

Sette veetustamise uus tehnoloogia aitab Vladislav Petuhhovi sõnul vältida haisu teket. Peale selle ei paikne platsid, kus setet töödeldakse, edaspidi enam vabas õhus. Need suletakse. Projekti maksumus on 6 miljonit eurot.

Ta märkis, et puhastusseadmetelt leviv ebameeldiv hais pole probleemiks ainult Kohtla-Järvel. Keskkonnaministeeriumil on kavas veepuhastusseadust muuta nii,  et reovee puhastus toimuks suletult.