Jõhvi vanim maja võib saada uue omaniku

2. mai 2013 GERLI ROMANOVITŠ

Tartu maantee nurgal asuv hoone, milles on praegu 4-5 teenindus- ja büroopindade rentnikku, peab valla seatud tingimuste kohaselt saama värske välimuse järgmise aasta lõpuks.

Enampakkumisel olnud Jõhvi vallale kuuluva Tartu mnt 2 hoone uueks omanikuks saab tõenäoliselt OÜ Manuflex Ehitus, kes saab kaasa kohustuse teha hoone fassaad korda järgmise aasta lõpuks. 

Jõhvi vallavalitsuse korraldatud enampakkumisele Tartu mnt 2 asuva hoone müügiks laekus üks pakkumine. Hoone ostmisest on huvitatud OÜ Manuflex Ehitus. Viimasele hoone müümise peab veel kinnitama vallavalitsus, kuid kuna ettevõte on valmis täitma kõiki valla seatud tingimusi, on tehingu sõlmimine tõenäoline.

Kartsid ebaõnnestumist

Jõhvi vallavalitsus on Tartu maantee nurgal asuvat kolmekorruselist hoonet püüdnud korra varemgi müüa, kuid siis tulutult. “Kuna Manuflex Ehitus maksis enampakkumisel nõutud käsiraha alles eelviimasel päeval, oli meil kahtlus, et oksjon nurjub ka sel korral,” tunnistas Jõhvi abivallavanem Eduard Rae, et huvi kinnisvara vastu Jõhvis on väga madal. Küll loodeti suuremat huvi ning püüti lisaks ajalehtedele teha teavitustööd enampakkumise toimumisest ka võimalike kinnisvarast huvituda võivate ettevõtete seas. Et üks pakkumine siiski laekus, siis võib oksjoni õnnestunuks tunnistada.

Üks põhjus, miks huvi kinnisvara vastu võis jääda oodatust väiksemaks, oli pakkumisse kirjutatud tingimus, mille kohaselt on uuel omanikul hoone fassaadi korrastamiseks aega järgmise aasta lõpuni. Kohustus pole mitte ainult paberil, vaid selle kohta nõuti ka pangagarantiid, mis võtab võimaluse kohustusest taganeda.

Rae sõnul kirjutati tingimus sisse selleks, et vältida Jõhvis uue tondilossi tekkimist, kus omanik hoonesse ei investeeri ning see seisab kasutuseta ja laguneb. “Sääraseid näiteid on Jõhvis küll ning selleks, et vältida olukorda, et hoone hakkab risustama linnapilti, me sellise kohustuse ka kirja panime,” tunnistas Rae.

Elu sisse 

Tehningu lõplikku summat ei avalda vallavalitsus, enne kui otsus Manuflex Ehitusele müümise kohta on langetatud. “Küll võib öelda, et müügisumma ei ole alghinnast ehk 200 000 eurost väiksem,” ütles Rae.

Praegu on Tartu maantee nurgal asuvas hoones 4-5 rentnikku, kellega uus omanik tahab koostööd jätkata, juhul kui tingimustes kaubale saadakse.

Esitatud arenguplaani järgi, mis on informatiivset iseloomu ega too automaatselt kaasa mingeid kohustusi, näeb võimalik omanik, et esimese korruse rendipinnad kaetakse juba sellel aastal. “Ma saan aru, et nad on paari võimaliku rentnikuga ka rääkinud,” selgitas Rae.

OÜ Manuflex Ehitus, mille omanike ringi kuuluvad ka ettevõtjad Madis ja Mihkel Olt, on valmis oma plaane hoonega kommenteerima pärast müügitehingu sõlmimist.