Sonda-Kiviõli kergliiklustee läheb ületegemisele

24. aprill 2013 GERLI ROMANOVITŠ

Plaan ühendada kergliiklusteega Uljaste järv ja Kiviõli, pole kuhugi kadunud. Juba järgmisel suvel on lootust, et inimesed pääsevad suvitama turvaliselt jalgrattaga sõites.

Eelmise aasta vihmasel sügisel ehitatud Sonda ja Kiviõli vaheline kergliiklustee tehakse nendes kohtades, kus teealus on ära vajunud ning asfalt auklikuks muutunud, ümber.

Kiviõli ja Sonda vahelise kergliiklustee ehitus sattus esimese hanke ebaõnnestumise tõttu sügisele ja väga märjale ajale. “Kokku oli ehitusperioodi jooksul kümme päeva, kui vihma ei sadanud,” tunnistas Sonda vallavanem Andrea Eiche, et lagunemine teel algas juba sügisel ning seda ei saa ajada ehitaja, vaid ilma süüks. Kohe sügisel lepiti kokku ka selles, et kevadel, mai alguses, vaadatakse tee uuesti üle ning tehakse vajalikud parandused.

Ehitaja kulul

Sonda ja Kiviõli vahelise kergliiklustee ehitaja leidmiseks kuulutati hange välja eelmise aasta veebruaris. See nurjus liiga kõrgete pakkumiste tõttu. Juuli algul tunnistati kordushanke võitjaks AS N&V ning tööd algasid 1. augustil ja lõppesid 31. oktoobril. “Ehitaja tõesti püüdis anda endast parimat – puhastati kraave, vahetati pinnast, avati nõlvasid, et need kuivaks -, aga vett tuli ülevalt ja alt,” tunnistas Eiche, et tingimused tee-ehituseks olid kehvad.

Lõike, mis tahavad uuendamist, on palju. Kui suur osa 6,7 kilomeetri pikkusest teest ületegemisele läheb, pole praegu veel meetri pealt selge, kuid Eiche tunnistab, et uuendamist ja parandamist vajavaid kohti on palju. Äravajunud ning kahjustada saanud kohad freesitakse välja ja kaetakse uuesti asfaldiga ning tehakse korda kalded.

“Kuna tööd teel ei ole lõppenud, siis ei räägi me isegi garantiiajal tehtavast remondist. Garantii hakkab kehtima siis, kui oleme parandused ära teinud,” kinnitas ta, et ümbertegemine ei lähe osapooltele midagi maksma.

Tee uuendustööd ega ka praegused ebakvaliteetsed lõigud ei sega tee kasutamist. “Kasutajaid on tõesti palju. On neid, kes nüüd, ilusate ilmade saabudes kasutavad seda tööle sõitmiseks, aga ka neid, kes teel tervisesporti harrastavad,” kinnitas vallavanem.

Kokku läks tee ehitamine maksma 522 329 eurot, millest 300 000 tuli maanteeameti eelarvest. 90 000 euroga panustas Kiviõli linn ning ülejäänud summa tuli Sonda valla eelarvest. Kordushange, kus tingimusi oli veidi muudetud, oli sedavõrd edukas, et sama raha eest suudeti teha rohkem, kui algselt planeeriti. Nii näiteks oli projekti sisse kirjutatud Jaama tänava valgustus, aga välja jäänud liitumine ja kaabeldus. Tänu kokkuhoitud rahale said needki tööd tehtud.

Uljaste lõiguga ei kiirustata

Ehkki tee-ehituse hinnad on võrreldes ajaga, kui kergliiklustee ehitamist Kiviõlist kuni Uljastele hakati planeerima, oluliselt kasvanud, pole Sonda matnud maha plaani ehitada valmis ka Uljaste järve ning Sondat ühendav lõik. Ettevalmistustööd selle ehitamiseks käivad.

“Praegu peavad maamõõtjad teekoridori maha märkima, arvestades kõiki maastikukaitsealast tulenevaid piiranguid,” ütles Eiche, et Uljaste maastikukaitsealale planeeritud kergliiklustee ei saa olema sirge nagu pliiatsijoonistus, vaid arvestab looduse eripärasid. Juhul kui need tööd lõpetatakse alles pooles suves, jääb tee enda ehitamine järgmisesse aastasse. “Me ei taha riskida uuesti võimalusega, et alustame töid suve lõpus ning tulemus pole selline, nagu me ootame,” tunnistas vallavanem.

Ligikaudu 3 kilomeetri pikkuse lõigu ehitamiseks püüab Sonda leida toetajaid. Juhul kui see ei õnnestu, tehakse tee korda valla eelarvest, võttes selle tarbeks laenu.