Toilas hakatakse ehitama ajaloolist päästepaati

9. aprill 2013 SIRLE SOMMER-KALDA

MTÜ Toila Merepääste võtab sel suvel ette ajaloolise päästepaadi ehituse. Sellise, nagu näeb Narva-Jõesuu vabatahtlikus rannapäästejaamas tehtud pildil.

Selle suve jooksul valmib Inglismaalt saadud jooniste järgi puidust päästepaat, mis leiab kasutust nii õppevahendina kui meresõitudeks. Ettevõtmist saab toetada Hooandja portaalis www.hooandja.ee.

MTÜ Toila Merepääste kavatseb ehitada ajaloolise merepäästepaadi, mis oli Eesti rannikuvetes kasutusel veel 19. sajandi alguses. Teadaolevalt pole Eestis ühtegi sellelaadset päästepaati säilinud.

“Otsisime jooniseid arhiividokumentidest ja saime need tänu MTÜ Raudlaeva Maja abile Inglismaa kaudu. Üks Eesti projekteerimisfirma kohendas jooniseid säilinud fotode järgi,” rääkis MTÜ Toila Merepääste juhatuse liige Mehis Luus.

Ehitus kestab hinnanguliselt kaks kuud. Paat loodetakse valmis saada ning Toilasse toimetada muinastulede ööks augusti viimaseks nädalavahetuseks. Luusi sõnul ehitatakse paati osaliselt Haapsalu kandis ja osaliselt Toila sadama angaaris. “Ehitab ajalooline puulaevaselts Vikan, aga seltsi liikmed löövad ka ise paadiehituses aktiivselt kaasa.”

Luusi selgitusel erines puidust päästepaat tavalisest puupaadist selle poolest, et paadi vööri, päraosasse ja keskele paigaldati õhukastid ning välisäärtele purjeriidega kaetud korkvöö. Selle tulemusena ei läinud paat ümber ega põhja ja sobis sõiduks mis tahes ilmaga.

Õppe- ja lustisõidud

Sel suvel valmivat paati päästetegevuses kasutama ei hakata, ent sellest ei saa ka tolmuvat muuseumieksponaati. Luus märkis, et merepääste selts korraldab noorte ohutusalast õpperingi, nii et see leiab aktiivset kasutust õppeprogrammide läbiviimisel.

Teiseks hakatakse huvilistele meresõite korraldama. “Toila sadamast 20minutilise meresõidu kaugusel asub Päite pank, mis on üks Eesti võimsamaid vaateid merelt ja mida ei ole arvatavasti näinud ka enamik meie kandi inimesi. Ajaloolise puidust päästepaadiga saab soovijaid seda vaatama viia.”

Ettevõtmiseks loodetakse raha saada PRIA kalandusmeetmest. Projekti 6400 euro suuruse omafinantseeringu kogumiseks esitati projekt heade ideede realiseerimise portaali hooandja.ee, kus kõik saavad ideele jõukohase annetusega hoogu juurde anda. Alates eelmisest neljapäevast on 22 annetajalt kogunenud üle 1000 euro.

“Enamik on pannud 10 ja 25 eurot, aga üks üllatusannetaja toetas 500 euroga. Eks hooandjad on ikkagi inimesed, kes ise ka midagi teevad ning on harjunud mitmesuguseid algatusi toetama,” märkis Luus, rõhutades, et tegemist on esimese Ida-Viru algatusega, mis on jõudnud Hooandja portaali.

Tükike ajalugu

Tallinna lennusadama juures tegutseva MTÜ Raudlaeva Maja liige Ilmar Tamm arvas, et Toila merepäästeseltsi mõte väärib toetust. “See on väga selgelt eesti lugu. See on meie meresõidu ja päästmise lugu.”

Toilale lähemad rannapäästejaamad asusid Narva-Jõesuus ja Kundas, kuni päästepaatidele ja -jaamadele toetuv vabatahtlik päästeteenistus 1941. aastaks tegevuse lõpetas. “Nüüd püüame keskele kokku tuua tükikese merepääste ajalugu,” tõdes Luus.

Ta lisas, et üheks projekti ideeks on Ida-Viru rannikuala meresõidutraditsioonidest rääkimine ja nende taaselustamine. “Nõukogude ajal lõhuti meil ju meresõidu harjumus ära. Meie arvates tuleb rohkem rõhutada, et meri on põnev ja inimesed peaksid sagedamini mere äärde tulema. Tahame näidata, et me ise fänname seda, siis tuleb ka huvilisi juurde.”

Kui Hooandja kaasabil kogutakse rohkem kui 6400 eurot, saab päästepaadi varustada ka purjede ja väikese diiselmootoriga.