Luigas: hankekutseid tuli saata valitud firmadele

8. aprill 2013 ILJA SMIRNOV

Tamara Luigas kohtusaalis. Esmaspäevast saati seisis koondatud ametnik tunde kohtu ees, istudes vaid vaheaegadel.

Üks Narva suure korruptsiooniprotsessi võtmetunnistaja Tamara Luigas rääkis sel nädalal kohtu ees, kuidas talle kui ametnikule toodi nimekirju valitud firmadest, kellele tuli saata ehitus- ja remondihangete kutseid.

Narva linnavalitsuse linnavara- ja majandusameti endine direktor Tamara Luigas seisis tunnistajana kohtu ees neljal päeval järjest nelja tunni kaupa.

Süüpingis olid linnavolikogu liikmed Fjodor Ovsjannikov ja Andrei Filippov ning kolm ehitusettevõtjat – Sergei Hamitski, Aleksandr Arsentjev ja Viktor Belsner. 2010. aasta sügisest kestnud kaitsepolitsei läbiviidud uurimise põhjal süüdistab prokuratuur neid osalemises korruptsiooniskeemis, mis kindlustas valitud firmadele ehitus- ja remodihangete monopoli.

Tänavu veebruaris tunnistas Belsner oma süüd ning istus kohtusaalis teistest süüdistatavatest eraldi. Veel kahele asjaosalisele – Gennadi Fanforale ja Mihhail Plaksinile – on kohus juba kokkuleppemenetlusega karistuse määranud.

Kas Luigas ise oli seotud?

Põhjaranniku küsimusele, kas võtmetunnistaja Tamara Luigas võis oma ametis samuti korruptsiooniskeemiga seotud olla, Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Kalmer Kask ei vastanud. “Ma ei kommenteeri seda,” ütles Kask. “Võib-olla saab sellest kaitse versioon. Nagu te kuulsite, täna ta [Luigas] teatas, et jah, võttis vastu valitud firmade  nimekirju ja andis need üle oma alluvatele, kes valmistasid ette teatisi [kutseid firmadele – I.S.], millele ta alla kirjutas. See pole formaalselt kuritegu, kuid tegu võib olla konkursside korraldamise korra normide rikkumisega. Kuid teisalt kõlas siin, et seda korda polnudki…”

Kask küsis Luigaselt otse, miks tema ameti juhina säärast tegevust ei lõpetanud. Tunnistaja kostis, et püüdis teiste ametnikega “võidelda”: “Mulle öeldi, et ma olen rumal, loll, ei jaga neist asjust midagi.” Kui Luigas toimuvale nii-öelda pihta hakkas saama, kirjutas ta toimuvast ettekandeid linnavalitsusele: “Kuid meetmeid rakendati hoopis minu suhtes.”

Endise abilinnapea Filippovi advokaat Rein Laid kuulas tunnistajat paar päeva üle ning jätkab esmaspäeval. Põhjarannikule ütles Laid, et sääraseid pikki ülekuulamisi tuleb kohtupraktikas ette. Ta märkis, et ülekuulamine võtaks vähem aega, kui Luigas vastaks küsimustele konkreetsemalt ning “lõpetaks loosungite keeles kõnelemise”.

Kartis tööta jääda

Luigas on ammu tuntud kui Narva võimude kahtlaste tehingute paljastaja. Tegu on olnud juhtumitega, kus munitsipaalkinnisvara ja töövõtulepinguid saavad nii-öelda omad firmad. Tema tunnistustest järeldub, et nimekirju nendest firmadest, kelle tuli saata hankekutseid, tõi talle alguses Gennadi Fanfora.

“See praktika toimis süsteemipäraselt, aastaid enne mind,” märkis Luigas, kes mõistis süsteemi teiste ametnike käitumise põhjal. “Ma ei pea õigeks, et mingi ärimees toob ametnikule nimekirju.”

Luigas võõrustas Fanforat koos nimekirjadega oma kodus ja pakkus talle teed. Ettevõtja tuli talle koju, sest  ei tahtnud ametiasutuses nägu näidata ning talle kasulikku ametnikku seeläbi kompromiteerida. Niisugused koduvisiidid leidsid aset umbes kord kuus ning kestsid 2009. aasta oktoobrini. Luigase mees, endine politseiuurija, suhtus toimuvasse halvasti.

“Miks te ei keelanud Gennadi Fanforal teie juurde tulemast?” küsis süüdistaja.

“Kartsin, et mind lastakse päevapealt lahti,” vastas Luigas.

Pärast Fanforat [kriminaalasi vaatleb 2008.-2011. aasta sündmusi – I.S.] hakkas talle nimekirju andma kõrgemalseisev ametnik, abilinnapea Filippov. Fanfora ilmus taas välja hiljem – esimest korda otse kabinetti, teatamaks Luigasele, et “mõjukad isikud” on otsustanud ta lahti lasta.

Kõige mõjukam isik oli Luigase kinnitusel Fjodor Ovsjannikov – ettevõtja, linnavolikogu liige, rahanduskomisjoni esimees. Ovsjannikov olevat ka ise teda paar korda vallandada ähvardanud, kuna Luigas püüdis ameti tööd muuta ega nõustunud kohe nimekirju vastu võtma.

“Andrei Filippov helistas mulle üks kord ja palus kabinetist õue tulla. Seal nägin, et Filippov on närvis ja hirmul,” rääkis Luigas kohtule, korrates abilinnapea tollaseid sõnu: “Saad aru, me peame nende käske täitma, ma tahan siin lõpuni töötada.”

Ülekuulamine jätkub 

Süüdistatavad ei ole jõudnud veel Tamara Luigasele küsimusi esitada. Ovsjannikov ütles kohtuistungi vaheajal Põhjarannikule, et temal pole midagi küsida – küsib advokaat, Filippovil on kavas osaleda ülekuulamisel.

Filippov märkis, et Luigase tunnistused on segi kui puder ja kapsad. Ta peab silmas Luigase kirjeldatud sündmuste ajalist telge. “Küll advokaadid selgust saavad,” on ta kindel.

Kokku on sellel kohtuprotsessil süüdistuse poolt 30 tunnistajat.