Kaitseliit rajab moodsad lasketiirud

6. märts 2013 GERLI ROMANOVITŠ

Kaitseliidu Alutaguse maleva staabihoone sai korda mõni aasta tagasi. Nüüd jõutakse sisetööde juurde.

Kaitseliit projekteerib praegu Jõhvis asuva Alutaguse maleva staabihoone neljandale korrusele lasketiiru ning tahab tulevikus rajada tegevuse lõpetanud Aidu põlevkivikarjääri territooriumile välitiiru.

Mõni aasta tagasi väljast korda saanud kaitseliidu Alutaguse maleva staabihoone rekonstrueerimistööd jõuavad siseruumidesse – mais valmib siselahenduste ehitusprojekt. Hoone siseruumide remont ise jagatakse etappideks, millest esimene ja olulisim on siselasketiiru valmisehitamine hoone neljandale korrusele.

Mugavam ja moodsam

Neljandale korrusele planeeritud siselasketiir saab olema 50meetrine, lisaks veel 10meetrine tiir õhkpüssidele. “Lahendus tuleb uudne ja mugav, näiteks ei pea tulemuste vaatamiseks ise laskmisalale sihtmärkide juurde minema, vaid sihtmärgid tulevad automaatselt laskjate juurde,” ütles kaitseliidu Alutaguse maleva tagalaülem major Olev Pung.

Kaitseliidu staabihoonesse ehitatavat lasketiiru ei hakka harjutamiseks kasutama mitte ainult kaitseliit, vaid ka selle koostööpartnerid.

Samamoodi peaks tulevikus tekkima paremad harjutamisvõimalused kõikidele välitingimustes – Aidu karjääri alale on planeeritud kuni 600meetrine välilasketiir, mis pole samuti mõeldud harjutamiseks üksnes Alutaguse malevale, vaid ka ümberkaudsetele malevatele ning kaitseliidu koostööpartneritele.

600meetrine välitiir, kus saab harjutada automaatrelvadest laskmist eri kauguselt ning katsetada ka täpsusrelvadest laskmist pika vahemaa tagant, parandaks sisetiiru kõrval oluliselt siinseid võimalusi laskmisoskust lihvida.

Kui sisetiiruga on investeeringud selged ning selle valmimine lähiajal kindel, siis välitiiru valmimisaeg on praegu lahtine. Eelprojekt selleks on küll olemas, kuid enne kui maa omandiküsimused endisel kaevandusalal pole lahendatud, ei saa ka ehitamise alustamisest mõelda.

Võib võtta mitu aastat

Millal staabihoone Jõhvis Jaama tänaval täiesti valmis saab, on samuti keeruline öelda. Ehitusprojekt tehakse kõigile neljale korrusele ning ka keldrile ning tööd jaotatakse kuude etappi. “Milline tööde järjekord täpselt olema saab, on praegu keeruline öelda, eks me vaata, kas me jagame neid siis korruste või gruppide kaupa,” ütles Pung, kelle sõnul oleneb kõik investeeringute eelarvest, mille järgi pannakse paika ehituste mahud.

Kindlasti ei saa maja korda ühekorraga ning etapiviisilise ehitusega kulub mitu aastat, enne kui kogu hoone seest korda saadakse.

Kaitseliidu hoone kahel esimesel korrusel on töö- ja administratiivruumid, kolmas korrus on mõeldud staabis koolitustel käivate inimeste majutamiseks.

Mõni aasta tagasi tehti korda staabihoone välisilme ning ehitati ümber aed. Toonase investeeringu suurus oli 8,7 miljonit krooni.