Teetööd keskenduvad pooleliolevate suurprojektide lõpetamisele

20. veebruar 2013 GERLI ROMANOVITŠ

Sarnaselt eelmise aastaga on kaalukamad teetööd seotud Jõhvi liiklussõlme ning Rausvere ja Kuremäe vahelise tee rekonstrueerimisega.

Sarnaselt eelmise aastaga on ka tänavu Ida-Virumaa tee-ehituses kaks märksõna: Jõhvi liiklussõlm ning Jõhvi-Vasknarva tee ehitus. Mõlemad mitmeaastased projektid saavad selle aastaga valmis. 

Maanteeameti ida regiooni tänavusteks põhieesmärkideks on olemasolevate katete säilitamine ja lepingujärgsete tööde üle järelevalve tõhustamine. Lisaks sellele on plaanis uuendada teekatteid, remontida kruusateid ja viia viimaseid tolmuvaba katte alla, parandada liiklusohutust ristmikel ning muuta turvalisemaks jalakäijate liikumisvõimalusi. Kõigeks selleks on kokku ette nähtud 7,8 miljoni eurot.

Suurprojektid saavad läbi

Sel aastal jätkub 2011. aasta oktoobris alanud Jõhvi liiklussõlme ehitus. Praeguseks on kahest uuest kõrvuti asetsevast viaduktist üks valmis ning teise jaoks valatakse sambaid. Ehitustöid teevad seal AS Teede REV-2 ja OÜ Tilts Eesti filiaal, tööde valmimisaeg on käesoleva aasta oktoobris.

Tee rekonstrueerimistööd jätkuvad ka Jõhvi-Vasknarva maantee Rausvere-Kuremäe lõigul, kus praeguseks on valminud Kuremäe-poolne kolme kilomeetri pikkune uue kattega teelõik. Tänavu suvel tehakse valmis ülejäänud lõik ehk ligikaudu 10 kilomeetrit, mille ehitamiseks kirjutati ligikaudu 5 miljoni eurone leping alla juba eelmisel aastal. Toona jagati tööd kahe aasta peale.

Tööd Jõhvi-Vasknarva teel algasid juba aasta varem – siis sai korda lõik Jõhvist Rausvereni.

Sel aastal hakatakse valmistuma ka Püssi ja Lüganuse ning Püssi linnas oleva Raudtee tänava rekonstrueerimiseks. Tööd pidid seal algama juba mullu, kuid jäid siis riigihanke ebaõnnestumise tõttu ära. Nüüd planeeritakse umbes poolteise kilomeetri pikkuse lõigu remontimiseks läbi viia riigihange ning lõpetada tööd järgmise aasta lõpuks.

Mugavamaks ja turvalisemaks

Teistest suurematest töödest on selleks suveks planeeritud Voka silla ja selle pealesõitude remont. Ehitusperioodil suletakse sild liikluseks 20 päevaks. Ehitustööd lõpevad seal tänavu novembriks.

Kruusateele ehitatakse tolmuvaba siirdekate Oandu-Rääsa maanteel 5,5 km ulatuses ja Lohusuu-Maetsma maanteel 4,1 km ulatuses. Kruusateede remonttöid tehakse viiel riigimaanteel kokku 20,8 km ulatuses. Remondi käigus rajatakse ja puhastatakse kraave, uuendatakse teetruupe ja lisatakse uus purustatud kruusast kulumiskiht. Korduspindamisi Ida-Virumaa riigimaanteedel viiakse läbi 12 teel kokku 48,7 km ulatuses.

Liiklusohtlike kohtade turvalisemaks muutmiseks ehitatakse ümber Iisaku-Tudulinna-Avinurme ja Rakvere-Rannapungerja teel asuv Tudulinna ristmik.

Plaanitud projekteerimistöödest on mahukaim Rakvere-Luige maanteel asuv Venevere-Pärniku-Ulvi lõik, mille raames nähakse ette ka Pärniku silla remont.

Samuti on koostamisel Tallinna-Narva maanteel asuva Sillamäe sadama ristmikupiirkonna eskiislahendus. Plaanis on ka Sillamäe sadama ja linna vahelise lõigu tehnilise projekti koostamine.

Maanteeameti ida regiooni haldusalas on Ida-Virumaal kokku 920,219 km riigimaanteid, mida hooldab maanteeameti lepingupartner Lemminkäinen Eesti AS.