Lähenev kaevandus teeb Illuka rahva murelikuks

3. veebruar 2013 KÜLLI KRIIS

Illukal toimunud rahvakoosolekul uuriti kaardilt, kui lähedale on kaevandaja läbindustöödega ühele või teisele majapidamisele jõudnud.

Illuka, Ohakvere ja Edivere küla elanikud ei usu külade alla trügiva kaevandaja lubadusi veetorustiku valmimiseni korralik joogivesi tagada ja hoonetele tekitatud kahjud hüvitada.

Kahe Illukal elava pere kaevudes hakkas vesetase kõvasti langema juba mullu augustis, kui küla all kaevandamiseks alles ettevalmistusi teinud Estonia kaevanduse juhid seda veel kartagi ei osanud.

Muidugi hakkas kaevandus siis neile vett vedama. Esialgu küll ainult ühele perele, sest teine püüab oma kaevust kuni kümne liitri kaupa kätte tulevat vett nutikalt jaotades võimalikult kaua ise hakkama saada.

“Mul on kolm last ja ma ei julge seda kaevanduse toodavat vett isegi enda pesemiseks tarvitada – naabrinaine sai sellest nahalööbe,” räägib Illuka mõisas elav Heidi Paluste.

Kui veetase tema kaevus suvel kukkuma hakkas, vahetas ta hakatuseks välja nii torud kui mõned väiksemad jubinad ning lõpuks ostis isegi uue pumba.

“Keegi meist ei teadnud siis veel, et kaevandus siia alla tuleb ja vee kadumine selle tagajärg võiks olla – täielik infosulg oli,” tõdeb Paluste.

Vee kvaliteet kahtlane

Pool kilomeetrit kaugemal elav Heli Kops pole kaevandusest kolm korda nädalas toodava veega põrmugi rahul.

“Valgesse plastnõusse lastud vesi on kollakas. Kui see päeva ämbris seisab, siis on põhjas kollane sade ja ämber on seest libe,” kirjeldab ta.

Eesti Energia Kaevanduste arendusjuht Kalmer Sokman on päri, et  vee kvaliteediga oli vahepeal probleeme, ent praegu peaks asi tema teada korras olema. “Kui vaja, laseme terviseametil uued proovid võtta,” kinnitab ta ja kirjeldab, kui rangelt kontrollitakse nii kaevu vett kui paakautot, millega seda veetakse.

Heli Kops väidab paagi regulaarse kemikaalidega (!) puhastamise jutu peale, et kui ta autojuhilt viimatise pesemise kohta küsis, teinud too suured silmad – seda polevat kunagi pestudki.

Kaevanduse tellitud veeproovidest vallaelanikud suuremat ei arva.  Leitakse hoopis, et tuleb tellida erapooletud analüüsid ja nende tegemiseks ise raha leida.

Veetorustik sügise lõpuks

Veetorustikku, mis peab tagama korraliku joogivee kolme küla  – Illuka, Ohakvere ja Edivere kokku poolesajale majapidamisele, lubab Eesti Energia Kaevandused novembriks. Varem, näiteks eelmisel aastal, polevat seda ette võetud, kuna ei osatud karta, et läbindustööd kaevud ära võiksid kuivatada.

Torustiku projekteerija on juba teada, projekt peab valmima aprilli keskpaigaks, ehitamiseks läheb juulis ja valmimiseni arvestatakse neli kuud.

Kas ja kui mitu majapidamist enne seda veel veeta võiks jääda, ei oska keegi ennustada.

Ahjud juba pragunevad

Heli Kops räägib, et tema majapidamise hoonete seisukorda tuli komisjon hindama alles siis, kui kaevandamine oli juba peaaegu maja alla välja jõudnud ning ahjud, korstnajalg  ja vundamendid pragusid täis.

“Alguses tuli kaevanduse esindaja üksi;  kui me protestisime, siis järgmine kord võttis ka valla esindaja kaasa,” polnud algul mingist komisjonist juttugi.

Heidi Paluste märgib, et seni koostatud kaevandamiseelsed hindamisaktid on tegelikult õigustühised, sest kinnistuomaniku allkirja neil ei ole.  Ja et enamikus majapidamistes, mida kaevandamine puudutab, pole hindamiskomisjoni  seni veel nähtudki.

Paluste peab õigeks, et majaomanikud telliksid hoonetele hindamisaktid hoopis mõnelt erapooletult kinnisvarabüroolt.  Ühest küljest oleks õiglane, kui kaevandaja need kinni maksaks, teisalt oleks endal suurem kindlus, kui kaevandaja nendega üldse seotud ei oleks.

“Kindlasti tuleb neid hooneid siis hiljem pidevalt jälgida ja väikseimgi muutus kohe fikseerida,” toonitas ta.