Põllumajandusministri omapärane regionaalpoliitika

4. veebruar 2013 ESTER TUIKSOO, riigikogu liige, Keskerakond, endine põllumajandusminister

Mulle tundub, et põllumajandusministri töö on põllumajandusorganisatsioonid ja peaminister Brüsselis ära teinud, sest tal jääb üle piisavalt aega tegelda regionaalpoliitikaga.

On ju vana tõde, et kui tõsiste asjadega tegelda ei taheta, kerkivad esile pseudoprobleemid. Erandiks pole ka Helir-Valdor Seederi idee viia 13 riigiasutust Tallinnast välja. Samuti juhib see suurepäraselt tähelepanu eemale näiteks parteikaaslaste Siim Kiisleri saamatusest haldusreformi korraldamisel või Juhan Partsi äpardustest Estonian Airi ja Eesti Energiaga.

Laias laastus läheb Seederi ettepanek samasse valdkonda kui parteijuhi Urmas Reinsalu kaitstav idee anda lastevanematele valimistel lisahääled. Kuivõrd aitab viimatimainitu kaasa iibe tõstmisele või vähendab nooremate naiste hirmu lastesaamise ees, jätavad tulihingelised respublikaanid muidugi vastamata. Nagu ka Seeder kolimise regionaalpoliitiliste tulemite kohta.

Kui näiteks põlvalane peab minema Eesti Loto peakontorisse Tallinna, siis saab ta sinna sõita ühe bussiga. Pealegi püütakse pealinnas teisedki asjad ära ajada, olgu kas või maakonnakeskustest paremini varustatud kauplustes käimine. Rakveresse jõudmiseks, kuhu Seeder tahab lotoasutuse saata, peab põlvalane sõitma aga vähemalt kahe bussiga, mis tähendab ilmselgelt suuremat aja- ja rahakulu.

Samasugune olukord kujuneb ka näiteks SA Erametsakeskuse viimisel Pärnusse või riigimetsa majandamise keskuse ümberpaigutamisel Viljandisse. Kes on tõsiselt kaalunud, mis läheb tavakodanikule maksma sõit ükskõik millisest Eestimaa otsast Rakverre, Viljandisse, Kuressaarde (kuhu peaks Seederi plaani alusel kolima Eesti Interneti SA) jm? Sellistele praktilistele küsimustele ei vaevu tipp-poliitik ilmselt vastama, sest tema mõtleb ju mastaapselt (pro poliitiliselt).

Milleks seda vaja on, härrased? Viidatakse regionaalpoliitilistele eesmärkidele olukorras, kus kõige olulisemat ülesannet selles vallas – haldusreformi – veeretakse aastaid kui kuuma kartulit, ühtegi mõistlikku kava tegelikult välja käimata. Mitmete riigiasutuste juhid on juba viidanud kolimisega kaasnevatele raskustele, eelkõige avalikkusega suhtlemise raskenemisele ning personaliprobleemidele.

Ma ei arva, et kõik pädevad inimesed on just Tallinna kolinud, kuid on ka selge, et praegu hästi töötavad asutused muudetakse mitmeks aastaks kohanevaks ettevõtteks koos sinna juurde kuuluvate kolimiskuludega. Aga samas on võimalik, et Seeder leiab, et asutuse kui füüsilise keha mujale viimisega asi piirdub ning töötajad hakkavad iga päev või iga nädal pendeldama marsruutidel Tallinn-Viljandi, Tallinn-Rakvere jne. Ehk kaaluvad sõidukompensatsioonile makstavad summad hoopis kinnisvara rendihinnad üle.

Uute töötajatega komplekteerimine tähendab paratamatult aga ka asutuse sisulise töö pärssimist küllalt pika aja jooksul. Omamoodi hoiatavaks näiteks võiks ju olla Tõnis Lukase omaaegne suur ettevõtmine haridus- ja teadusministeeriumi kolimisest Tartusse, sest büroo Tallinnas tuli säilitada ning ministeeriumi tippjuhid pidid hakkama kurseerima pidevalt Tartu ja Tallinna vahel.

Tartu on vähemalt oluline tõmbekeskus, kuid peaaegu kõik teised piirkonnad kannatavad elanike arvu vähenemise all ja seda mitte riigiasutuste paiknemise tõttu Tallinnas, vaid olematute või väheste töökohtade tõttu. Haldusreformi kõrval peaks just töökohtade loomise soodustamine olema see, mis elanike lahkumist maapiirkondadest vähendaks. Töökohtade loomine maapiirkondades ei tähenda aga riigiasutuste tõstmist ühest linnast teise. Samuti jäävad õhku küsimused: kui palju läheb kolimine maksma ning kust selleks raha leitakse?

Regionaalpoliitilise uduga tahetakse varjutada tegelikke maapiirkondade probleeme, kus kimbutab töökohtade puudus ning suletakse kodulähedasi postkontoreid, kauplusi ja koole. Kui lisaks eelmainitule sõidab buss vaid hommikul ja õhtul, siis pole inimestel suurt kasu ka Eesti Loto peakontorist väikelinnas.

Jääb vaid loota, et koalitsioonipartner Reformierakond ei lähe kaasa Seederi läbimõtlemata kolimiskavaga.