Korda koolis saab tagada küll

4. veebruar 2013 

Ühes Pärnumaa koolis aset leidnud ja avalikuks tulnud juhtum, kus kooliõpilased tunni ajal mõnitavad õpetajat, on mõjunud ühiskonnale justkui ehmatavalt. Õli valatakse juurde väidetega, et see on meie koolides tavapärane, et õpetajate suhtes tarvitatakse füüsilist ja vaimset vägivalda.

Kõigest sellest jääb mulje, justkui oleks sellistes olukordades kuidagi süüdi meie hariduspoliitika või kehv seadusandlus, õpilaste liiga suured õigused jne. Õpetaja olevat muudetud justkui klienditeenindajaks ning klientidel (kes on teadagi kuningad) on võimalik teha kõike, mis pähe tuleb.

Peame siiski uskuma, et päris nii see ikka pole. Paljud praeguse kooli kritiseerijad tavatsevad näiteks tuua nõukaaegse koolikorra, kus justkui polnud mingit kiusamist ning õpetaja oli niisugune autoriteet, et lapsed ei julgenud mõeldagi midagi õpetajale teha. Ent siiski, kui järele mõelda, oli ka tollal koolides õpetajatele vastuhakku ning moraalset ja füüsilistki vägivalda pedagoogide suhtes.

Ei saa vaielda, et õpetaja roll ja ka koolisisene elu on praeguseks paljuski teistsugune kui aastaid tagasi. Kuid õpetaja enesekehtestamise ja autoriteedi küsimus on koolis praegu sama aktuaalne kui 40 aasta eest. Jah, võib väita, et aastakümnete eest olid juba õpilase direktori kabinetti ja vanemate kooli kutsumine väga tõhusad meetmed koolilapse distsiplineerimiseks, ent ei saa öelda, et tänapäeval pole erilisi võimalusi seda teha.

Praegugi tegutsevad alaealiste komisjonid, kus arutatakse käitumishäiretega laste suhtes meetmete rakendamist, raskematel juhtudel on võimalus saata õpilane erikooli. Ja meede, mis mitukümmend aastat tagasi ei olnud üldse mõeldav, on politsei väljakutsumine. Sest kool on õppeasutus, kus kehtivad kindlad reeglid, ja kui neid rikutakse, on loomulik, et korrakaitsjatel tuleb sekkuda.