Maidlast saab märtsist alates sõudekeskus

29. jaanuar 2013 GERLI ROMANOVITŠ

Maidla lahtistele meistrivõistlustele sisesõudmises pole oodatud mitte ainult need, kes sõudmisega tegelevad või on kunagi tegelnud. Esimesel aastal katsetas oma vastupidavust sõudeergomeetril rammumees Henry Tammann.

Eesti tippsõudja Kaisa Pajusalu endine treening- ja võistluskaaslane Natalija Garankina alustab märtsikuus Maidlas sõudjate treenimist. 

Maidla vald, kelle rahvusvahelistele standarditele vastava sõudekanali süvise ehitus on täies hoos, tahab alates märtsikuust tööle panna esimese sõuderühma, mida hakkab vedama paar aastat tagasi ühest Eesti suuremast sõudekeskusest Viljandist Narva kolinud Natalija Garankina. Viimasel on ette näidata nii medaleid Eesti meistrivõistlustelt kui ka häid tulemusi välisvõistlustelt.

Alustavad teavitusega

Maidla valla sõudetreeningud saavad tegelikult alguse hoopis esimese võistlusega – kõik, kes sõudmistreeningute vastu huvi tunnevad, on oodatud esimesele jõukatsumisele Maidla lahtistel meistrivõistlustel sisesõudmises.

Viimaseid alustas Maidla siis, kui sõudekanali ehitamise projekt hakkas ilmet võtma, ning nüüd püüab Maidla koos sõudekanali avamisega jõuda Eesti sõudekaardile Pärnu, Viljandi ja Narva kõrvale.

“Veebruarikuus läheme koolidesse oma treeninguid tutvustavale tuurile,” ütles Maidla vallavanem Hardi Murula, kes lisaks märtsist ametisse asuvale treenerile tahab kaasa võtta veel ühe Eesti tippsõudjatest, kes peaks kaasa aitama sõudmise propageerimisele koolides, mis jäävad Jõhvi ja Rakvere vahele. Millal täpselt sõudetreeningute tutvustustuurile jõutakse, sõltub eelkõige just Eesti sõudetippude ajagraafikust.

Pärast seda kui sisemeistrivõistlustel esimene tuleproov tehtud ning rühm koos, alustatakse Maidla spordihoones treeninguid. Selle tarbeks muretsetakse sinna juurde kaks sõudeergomeetrit, mis soetatakse tänu Leader-prorgammi toetusele. Kogu esimene treeningtsükkel saab teoks just tänu selle programmi toele.

Paate esialgu Maidla endale ei muretse. Murula sõnul on paatide laenutamisel oma abi pakkunud sõudeliit, kellega Maidla teeb koostööd sõudekanali ehitamisel ja arendamisel. Oma paate on valmis Maidlale laenama ka teised Eesti sõudekeskused.

Ehkki sõudekanali avamiseni läheb veel aega, on Maidlas harjutamiseks ka teisi võimalusi: Purtse jõgi ja läheduses asuv Uljaste järv, peale selle tekib suletavasse Aidu karjääri lisaks süvendatavale sõudekanalile terve hulk veekogusid, mis selleks sobilikud.

Treeninglaagrist võistlusele

Märtsikuust alguse saavad treeningud, mille käigus käiakse uudistamas ka Narva sõudekeskust, päädivad augustis laagriga Pärnus koos osalemisega Kalevi lahtistel meistrivõistlustel. “Tahaksime suve lõpus näha juba esimesi tulemusi,” tunnistas Murula.

Sõudetreeningutele oodatakse nii tüdrukuid kui poisse.

Juhul kui huvi sõudetreeningute vastu on olemas, jätkatakse septembrist treeninguid juba statsionaarselt Maidla kooli juures tegutsevas huvikoolis. See ei tähenda, et treeningutele oodatakse vaid Maidla kooli lapsi, pigem näeb Murula, et nende huvipiirkond võiks olla nii Jõhvi kui Rakvere ning nende vahele jääv ala.