Tegevuskava on tühi mull

20. detsember 2012 

Kui valitsus paari aasta eest kiitis heaks siseminister Marko Pomerantsi eestvedamisel koostatud Ida-Virumaa tegevuskava, tekkis kohe kahtlus, kas seda suudetakse täita ka reaalse sisuga. Sellest ajast peale pole riigieelarves see kava otseselt kajastamist leidnud ega leia ka tuleval aastal.

Sel nädalal rääkis regionaalminister Siim Valmar Kiisler riigikogus vastavasisulistele küsimustele vastates, et Ida-Virumaa teemad on peidetud ministeeriumide eelarvetesse ning seal on ka ette nähtud konkreetsed tegevused. Seepeale loetles minister terve rea ettevõtmisi, mis riigi toel Ida-Virumaal justkui selle tegevuskava raames tehtud on. Nagu näiteks Jõhvi-Kukruse teelõik, Kohtla-Järve ja Jõhvi promenaadid või Kiviõli seiklusturismikeskus.

Need, kes asjadega vähegi kursis, teavad, et nimetatud objektid olid kavandatud ja rahastamisotsuse saanud juba ammu enne selle tegevuskava heakskiitmist – nii et meil oli küll piinlik ministri udutamist kuulata. Enamik objekte, mida minister mainis, oleks valmis tehtud ka ilma selle kavata.

Küll aga ei ole valitsus suutnud siiani leida rohtu aina süvenevale probleemile, mis puudutab politseinike, arstide, päästjate ja muude oluliste riigiametite alatäituvust.

Kui valitsus ei suuda Ida-Virumaa tegevuskava sisuga täita ja ajab vaid õõnsat juttu, kuidas Ida-Viru probleemidega aina tegeldakse, võib see maakonnale mõjuda hoopis karuteenena, kuna midagi muud peale maine kahjustamise sellega ei saavutata.