Jõulud toovad ametnikele palgalisa

19. detsember 2012 GERLI ROMANOVITŠ

Mitmes omavalitsuses täieneb töötajate rahakott jõulude puhul arvestatava summaga.

Kui osa omavalitsusi tunnistab, et rahapuudus sunnib püksirihma pingutama ning jõulupreemia maksmine ei tule isegi mõttesse, siis Illukal potsatab töötajate pangaarvele kuupalga suurune summa.  Samal ajal  saavad tudulinlased jõuluostudeks lisaks 60 eurot.

Kuigi jõulupreemiat mittemaksvate omavalitsuste rida on üsna pikk ning paljud sellest nimekirjast tunnistavad, et neil ei jätku  jõulude ajal raha lisatoetuste maksmiseks isegi lastele ja vähemkindlustatud inimestele, siis osa omavalitsusi premeerib oma töötajaid summaga, mille suurus on mõnel pool konkreetselt paika pandud või siis mingi suurusjärguga piiratud.

Kuni kuupalgani välja

Jõuludega seotud preemiaid maksavad peaaegu kõik Ida-Virumaa linnad. Kohtla-Järvel saavad preemiat need linna allasutused, kus raha on suudetud palgafondist säästa. Otsuse preemia maksmise ja suuruse kohta teevad allasutuste juhid sel juhul tulenevalt sellest, kui hästi aasta jooksul majandatud on. Kohtla-Järve abilinnapea Ljudmilla Jantšenko sõnul  linnavalitsuse töötajad saavad pühadetoetust. Kui palju täpselt, ta öelda ei osanud, kuid kinnitas, et täispalga ulatuses makstakse preemiat vaid üksikjuhtudel.

Kui palju kulub raha Narvas erinevate toetuste maksmiseks, pole veel samuti selge, kuid olenevalt palgafondi ülejääkidest võib see summa ulatuda 30-50 protsendini tavapalgast. Ka seal teeb otsuse üksuse juht. Sarnaselt toimib see ka Sillamäel, selle vahega, et toetuse suurus ei tohi ulatuda üle 150 euro. Püssi seevastu maksab kõigile preemiat kuupalga ulatuses, kompenseerides nii ärajäänud palgatõusu.

Linnadest ei maksa toetust Kiviõli ja Narva-Jõesuu. Ehkki Kiviõli linnavalitsus preemiat ei maksa, võivad seda teha allasutuste juhid, juhul kui palgafondi on jäänud ülejääke.

Kõigub seinast seina

Põlevkivivaldadest maksab ametnikele kuni 500eurost toetust Vaivara, Illukal on palgasuurune jõulutoetus punktina töölepingus sees. “Seee punkt kehtib küll viimast aastat,” tunnistas vallavanem Oleg Kuznetsov, kelle sõnul on neil lisaks töötajatele jõulude puhul lisasummad ette nähtud ka näiteks üle 70aastastele elanikele ning teistele vähemkindlustatud elanikegruppidele. Viimastele on ette nähtud toetused ka Maidla vallas, kus töötajad preemiat ei saa, samuti Mäetaguse vallas. Kas Mätaguse vallavalitsus ka oma töötajatele preemiat maksab, Põhjarannikul teada saada ei õnnestunud.

Lisaks põlevkivivaldadele maksavad toetust ka Alajõe, Lohusuu ja Tudulinna. Kui Tudulinnas saavad kõik võrdsetel alustel 60 eurot, siis Lohusuus on see summa 100 eurot, aga vastavalt siis töökoormusele – need, kes töötavad osalise tööajaga saavad sellevõrra väiksemat lisatasu. Alajõe vald seevastu maksab preemiat kuni poole palga ulatuses. Seal aga peamiselt vallavalitsuses, kuna allasutusi on vallas napilt.

Valdadest ei maksa lisaks Maidlale preemiat Jõhvi, Avinurme, Sonda, Lüganuse, Toila, Kohtla-Nõmme, Kohtla, Aseri ja Iisaku. Küll aga antakse Aseris jõulude puhul lisatoetust lasterikastele peredele. Kohtla maksab väikese kommiraha kõikidele valla lastele ja pensionäridele.