Kohtla-Järve park saab uue haljastuse

20. november 2012 NIINA VOROPAJEVA

Vana võsa asemele rajatakse avar plats koerte koolitamiseks.

Kohtla-Järve pargist kaovad seal aastakümneid kasvanud puud ja põõsad. Muuhulgas muutus lagedaks üsna suur maa-ala kultuurikeskuse taga.

Kohtla-Järve pargiala rekonstrueerimisprojekt toob ühest küljest mõndagi uut ja rõõmustavat, aga teisest küljest äratab linlastes rahulolematust. Viimast näiteks tööde algul, 2010. aastal, kui Keskalleel võeti maha üle saja puu. Nüüd on kord Pärna tänava haljastuse käes.

Otsuse tegid dendroloogid

Pargipuude seisundi väljauurimiseks viidi 2007. aastal läbi dendroloogiline ekspertiis. See selgitas välja puud, mis on vanad, haiged ja ohtlikud ning mis võiks veel elada vaid kaks-kolm aastat. Need puud tuleb kahjuks maha võtta, sest parki peab noorendama.

Ent kohtuotsuse said ka ilusad ja terved kased paremal pool Keskalleed. Dendroloogide hinnangul kasvasid need majadele liiga lähedal, nende juured olid tunginud vundamentide alla ja lõhkusid neid. Puuvõrad varjutasid majaseinu, põhjustades rõskust ja luues soodsa keskkonna müüritist lõhkuvate seente arenguks.

Aselinnapea Viktoria Tsventarnaja märgib, et praegu ei kujuta linlased Keskalleed enam ettegi sellisena, nagu see oli varem, kui seal vohas võsa ja vanad puud varjasid vaadet 1950. aastate miljööväärtuslikele hoonetele.

“Nüüdki ei võta me maha midagi liigset, vaid üksnes haiged ja oma aja ära elanud puud-põõsad, alles jätame vaid mõned,” kinnitab Tsventarnaja. “See piirkond oli niivõrd soostunud, et siinsetele teedele on aastatega tekkinud 15 sentimeetri paksune mullakiht.

Võsast oli saanud prügimägi

Projekt näeb ette Pärna tänava poolse hooletusse jäänud pargiosa korrastamist. “Puhastame ära, ehitame teed ja saame normaalse, valgusküllase pargiala, mitte aga võsa, kuhu linnarahvas prügi kuhjas,” ütleb Viktoria Tsventarnaja.

Praegusest võsast leiti muuseas vana purskkaev. See on üsna suur ja projekteerijad uurivad võimalusi seda taastada.

Võsa võetakse maha ka seetõttu, et selle asemele on kavas rajada avar koerte treeningplats koos selle juurde kuuluvate rajatistega. Koerte treeningplats piiratakse aiaga. Piirde taha pannakse pingid, kus istudes on võimalik jälgida koerte koolitamist.

Park on saanud positiivse hinnangu

Pargi rekonstrueerimisprojekti viimane etapp algab järgmise aasta kevadel, kuid juba on Kohtla-Järve rahvapark pälvinud Eesti kommunaalmajanduse ühingu kõrge hinnangu: teise koha linnaruumi atraktiivseks kujundamise konkursil.

Projekti raames on uuendatud pargiteid, istutatud uusi puid, rajatud uus valgustus, laste mänguplatsid ja tervisespordiplatsid ning paviljonid ja üles on seatud pingid.

Kohtla-Järve rahvapargi arendamist toetab Euroopa regionaalarengu fond. Tööde üldmaksumus on ümmarguselt 1,5 miljonit eurot, millest Kohtla-Järve linnavalitsuse omafinantseering moodustab peaaegu 225 000 eurot.