Kahetsen, et ei lahendanud probleemi õigel ajal

8. november 2012 ALDIS ALUS, Ida prefektuuri prefekt

Elne telesaade “Pealtnägija” lahkas Ida prefektuuris eelmise aasta lõpus ligi nelja kuu jooksul toimunud olukorda, kus Ida prefektuuri liiklusjärelevalve talituse töötajad kasutasid taatlemata kiirusemõõtjat ja kaalu. Kokku vormistati 180 ebaseaduslikku väärteootsust, mille kaebetähtaega palume kohtul ennistada alles nüüd, aasta hiljem.

Sisekontrollibüroo sai vihje taatlemata kiirusemõõtjate ja kaalu kasutamisest käesoleva aasta alguses ja selle kontrollimiseks alustati distsiplinaarmenetlust. Menetlus oli keerukas ning ütluste vastuolulisus ei võimaldanud täpselt välja tuua asjaosaliste rolli taatlemata kiirusemõõtja kasutamisel. Küll andis märtsis koostatud juurdluse kokkuvõte selge viite korralagedusest, mis võimaldas taatlemata seadmeid liiklusjärelevalve töö tegemiseks üleüldse kasutada. Menetlus kinnitas, et Ida prefektuuri liiklusjärelevalve talituse töötajad vormistasid möödunud aasta 13. augustist kuni 21. detsembrini taatlemata kiirusemõõtjaga 178 ja taatlemata kaaluga 2 ebaseaduslikku väärteootsust.

Tutvunud sisejuurdluse kokkuvõttega, viisin liiklusjärelevalve üksuse juhi ja mõõtetegevuse eest vastutava ametniku Alvar Ottokariga läbi tõsise vestluse, milles väljendasin oma sügavat nördimust. Kuna distsiplinaarjuurdluse lõppemise ajaks oli rikkumine lõppenud, otsustasin Alvar Ottokari mitte karistada, vaid anda talle aega üheskoos meeskonnaga toimunust järeldused teha. Meil oli kokkulepe, et sobiva ametikoha vabanemisel tuleb tal juhi kohalt lahkuda.

Ebaseaduslik tegevus liiklusjärelevalve üksuses on küll praeguseks lõppenud, kuid Alvar Ottokar ei ole suutnud üksuse sisepingeid viimase poole aasta jooksul maandada ja üksuses normaalset töömeeleolu taastada. Temaga vestlemine ja tema kommentaar eilses “Pealtnägijas”, kus ta ei näe endal vastutust liiklusüksuses toimunud korralageduse ees, on andnud mulle kindla veendumuse, et üksuse moraali taastamiseks on vaja leida uus ja politsei põhiväärtustele vastav juht. Alvar Ottokar viiakse nõusolekuta üle juhtivspetsialisti ametikohale Jõhvi arestikambris. Ühtlasi ei vastuta ta enam mõõtmistegevuse eest Ida prefektuuris.

Mida me sellest loost õppisime? Isiklikult sain meeldetuletava õppetunni selle kohta, et iga otsuse jaoks peab võtma aega, sest otsusel on mõju. Peame alati suutma hinnata ja kaaluda, mida toob kaasa ühele või teisele seisukohale asumine. Peame alati arvestama sellega, et meil tuleb oma otsuseid avalikkusele selgitada ja kriitilistele küsimustele vastata. Just selgitamine paneb proovile otsuse kvaliteedi, sest ainult põhjalikult kaalutud otsuseid on võimalik arusaadavalt põhjendada.

Siin peame mina ja Ida prefektuuri juhtkond peeglisse vaatama ja kahetsusega tunnistama, et me ei ole teinud adekvaatseid järeldusi liiklusjärelevalve talituse juhi ja töötajate tegevuse kohta ning ei ole võtnud kasutusele õigeid meetmeid, et probleem õigel ajal lahendada ehk ebaseaduslikust tegevusest tekkinud tagajärgi inimestele leevendada.

Tunnistan, et me ei reageerinud meile teatavaks saanud informatsioonile adekvaatselt, jättes inimesi teavitamata õigustühistest väärteomenetluse otsustest ning võtmata vastu resoluutsemaid meetmeid liiklusjärelevalve üksuse sisekliima ja töötahte taastamiseks. Annan endale aru, et avalikuks tulnud lugu tekitab paljudes meie organisatsiooni töötajates nördimust ja häbi. Kahetsen, kui Ida prefektuuri ametnike hoolimatus viib alla paljude moraali, sest viimased ajad ei ole olnud just kerged.

Kuid usaldus, mille inimeste silmis kaotasime, tuleb taastada. Võtku see meilt aega kui palju tahes, me teeme selle nimel tööd. Saame seda teha vaid ühel viisil – teha tulevikus asju õigesti, seaduste järgi, professionaalselt ja inimlikult. Kui meile on antud õigused ja kohustused kontrollida inimeste seaduskuulekust, peame eelkõige ise olema seaduskuulekad.

Selleks, et heastada see, mida oleksime pidanud tegema pool aastat tagasi, anname nüüd inimestele võimaluse nõuda väärteootsuse ülevaatamist kohtu poolt. Alates järgmisest nädalast võtame inimestega, keda see puudutab, ise ühendust ja iga juhtum vaadatakse individuaalselt üle.

Loodan, et saame võtta seda õppetunnina ning tegutseda tulevikus targema ja vastutustundlikumana.