Kas tõesti hakkab jää liikuma?

1. november 2012 

Kaua, väga kaua, on räägitud sellest, et uute tööstusparkide rajamine on see imerohi, mis aitab Ida-Virumaal arstida suurt tööpuudust.

Juttudest ja lootuste hellitamisest hoolimata on nende mõju uute töökohtade loomisele aastate jooksul olnud nullilähedane. Seni on tööstusalasid arendatud peamiselt bürokraatlikke karisid läbi murdes ja maaküsimusi lahendades. Samal ajal on tulnud ka investoreid meelitada. Selle töö on teinud keerukaks asjaolu, et neid tööstusparke, kuhu kutsutakse ettevõtteid rajama, pole ju veel olemas…

Regionaalminister Siim Valmar Kiisler tõdes eile Narvas, et Ida-Virumaa suurest potentsiaalist on räägitud aastaid, aga temagi on väsinud selle kasutamise ootamisest.

Nüüd lõpuks on siiski jää liikuma hakanud. Narva tööstus- ja logistikapargis on kaks esimest ettevõttet alustanud hoonete rajamist ja eeldatavasti juba järgmisel suvel läheb seal ka töö lahti. Tõsi, jutt ei käi esialgu veel 4400 töökohast, mis riik seadis 2009. aastal eesmärgiks Ida-Viru tööstusaladel kümne aastaga luua.

Aga tähtis on, et algus on tehtud ja eeldatavasti tulevad robinal järele järgmised ettevõtted, kellega on Ida-Viru Tööstusalade eestvedaja Teet Kuusmiku sõnul kokkulepped sõlmitud. Kui nende uute ettevõtete rajamine korraga paisu tagant valla peaks pääsema, seisavad tõsise väljakutse ees nii Ida-Virumaa õppeasutused kui ka mitmesugused koolitajad, et neile ettevõtetele vajalike oskustega töötajad kindlustada.