Jõhvi spordi juhtimises tulevad ümberkorraldused

17. oktoober 2012 ERIK GAMZEJEV

Kolm aastat tagasi valminud Jõhvi spordihalli juhib praegu Jõhvi spordikool. Vallavalituse plaani kohaselt peaksid aga nii spordihall kui kõik teised valla spordirajatised minema loodava spordikeskuse juhtimise alla.

Jõhvis on kavas asutada vallavalitsuse hallatav spordikeskus, mis peaks hakkama juhtima kogu valla sporditegevust.

Neljapäeval toimub vallavolikogu istung, kus vallavalitsuse esitatud eelnõu seletuskirja kohaselt kujuneks Jõhvi spordikeskusest sarnane asutus nagu on kultuurivaldkonnas kultuuri- ja huvikeskus, mis haldab ka seltsimaja, Tammiku rahvamaja ning koordineerib valla kultuuriüritusi, seltsitegevust ja huviringide tööd.

Killustatud juhtimine

Spordikeskus hakkaks paiknema spordihallis, kuid see haldaks ka kõiki teisi valla spordirajatisi. Samas peaks spordikool keskenduma rohkem õppetööle ja selle  juhtimine lahutatakse spordihoone juhtimisest.

Vallavanem Tauno Võhmar ütles, et tuli selle eelnõuga välja, vähendamaks praegust killustatust spordielu juhtimisel. “Uskusin poolteist aastat tagasi, luues vallavalitsuses spordispetsialisti ametikoha, et tema kaudu õnnestub sporditegevuse juhtimist paremini koordineerida. Nüüd tuleb tunnistada, et see oli vale otsus. Tuleb muuta struktuuri. Kultuurivaldkonnas tehtud muudatused on näidanud, et meil pole vaja vastavat spetsialisti mitte vallavalitsusse, vaid sinna, kus käib tegevus,” sõnas Võhmar.

Jõhvi vallavalitsuse praegune spordispetsialist Hardi Raiendi jääb tööle kuni aasta lõpuni. “Olen juba ammu mõistnud, et praegune süsteem ei ole hea. Spordikooli jaoks peaks olema põhiline noorte treenimine, aga praegu on see sisuliselt majandusüksus, mis haldab spordirajatisi,” sõnas Raiend, kes märkis, et ei tunne pettumust, kuigi tema ametiaeg jääb lühikeseks. Samas ta ei välistanud ka oma kandideerimist tulevase spordikeskuse juhiks.

Erinevad vaated

Ida-Virumaa spordiliidu esimees ja vallavolikogu spordikomisjoni liige Rene Kundla on seisukohal, et Jõhvi spordikeskusega peaks liitma ka spordikooli. “Jõhvi on tegelikult küllaltki väike koht ja oleks loomulik, et kogu sporditöö eest vastutaksid üks konkreetne organisatsioon ja juht,” sõnas Kundla.

Võhmar loodab, et selle eelnõu väljatoomine tekitab vallas spordielu korraldavate inimeste seas arutelu, kuidas oleks mõistlikum edasi minna. “Võib ju öelda, et see, mida vallavalitsus praegu välja pakub, on jama. Aga samas tahaks teada, mida selle asemele pakutakse,” sõnas Võhmar, kelle sõnul on tema eesmärk muuta valla spordielu korraldamine ja juhtimine senisest selgemaks ning tõhusamaks.