Põhjarannik 11. oktoobril

10. oktoober 2012 

Eesti tarbijate suuremaid peavalusid on seotud jalatsite kvaliteediga, millest veidi rohkem tekitab probleeme internetikaubandus. Viimased andmed pärinevad augustist, kui tarbijakaitseamet sai kokku 3428 tarbijate pöördumist: 239 seoses internetikaubandusega, 154 pöördumist puudutasid jalatseid ning 127 korral kaevati turismiteenuste üle. Pilt on illustratiivne ega ole kaebustega seotud.

Ida-Viru tarbijate huve hakatakse paremini kaitsma

Tarbijakaitseamet otsib kirde regiooni kahte peainspektorit, mis toob muu hulgas kaasa senisest tihedama kontrolli Ida-Virumaa kauplustes ja teenindusasutustes.

Illuka pagulaskeskuse tulevik taas vaekausil

Elu Illuka varjupaigataotlejate vastuvõtukeskuses käib nagu ooterežiimil: kui elanikud ootavad otsust, kas nad saavad rahvusvahelise kaitse või tuleb kodumaale tagasi pöörduda, siis töötajad ihkavad selgust, kas keskus kolitakse mujale või mitte.

Narva kolledž jätab vana majaga hüvasti

Tartu ülikooli Narva kolledži tudengid ja juhtkond korraldavad sel reedel vanast õppehoonest lahkumise puhul peo. Järgmine nädal kolitakse juba äsjavalminud majja.

Ida-Virumaa keskhaigla streik lõppes

8.-10. oktoobrini võtsid Ida-Virumaa keskhaiglas kolme päeva jooksul streigist osa 40 arsti ja 29 õde. Streigi tõttu jäi vastu võtmata 598 patsienti.