Auuu, Ida-Virumaa toetusrühm!

25. september 2012 

2011. aasta kevadel, pärast riigikogu valimisi, moodustati ka parlamendi Ida-Viru toetusrühm. Lisaks kaheksale Ida-Virust valitud riigikogulasele ühines sellega veel kolm saadikut.

Saadikurühma üheks kaasesimeheks valitud Lembit Kaljuvee märkis, et seltskond sai varasemast “märksa tummisem” ja ta avaldas lootust, et sellest saab maakonnale märksa parem partner kui eelmise riigikogu koosseisu ajal.

Poolteist aastat hiljem tuleb kahetsusega tõdeda, et pole peaaegu mingeid märke selle rühma tegevusest. Tähelepanuväärne on seegi, et kui Ida-Viru maavalitsus korraldas üle-eelmisel reedel Tallinnas maakonna arengukava tutvustava seminari ja saatis kutsed ka Ida-Virumaalt valitud riigikogu liikmetele, siis toetusrühmast tuli neid kohale vaid kaks – Jevgeni Ossinovski ja Mati Raidma.

Jääb vägisi mulje, et huvi selle piirkonna suhtes, mille valijate hääled on sillutanud tee parlamenti, on erakordselt suur vahetult valimiste eel ja ka mõnda aega pärast valimisi, kuid seejärel hakkab see järjekindlalt raugema. Piirkondlike toetusrühmade moodustamine kipub aga olema puhtalt parlamentaarne õõnes butafooria, millel sisu ei olegi.

Selles osas jääb üle nõustada Lääne-Viru maavanema Einar Vallbaumiga, kes on Virumaa Teatajas kirjutanud, et mõneti on arusaamatu, kas toetusrühmade eesmärk on juhtida tähelepanu asutajatele, oma piirkonnale ja sealsetele probleemidele või minna trendiga kaasa – kõik ju teevad ja loovad!