Jõhvi pigistab tondilosside omanikke

19. september 2012 GERLI ROMANOVITŠ

Samal ajal, kui vald nõuab peatänavaäärsete probleemsete tondilosside korrastamist, tunnistavad nad, et on hädas endale kuuluva kinnisvaraga ja Tartu mnt 2 hoone on saamas linnapildis samasuguseks häbiplekiks nagu endine Edu pood ja restoran Fööniks.

Jõhvi vald tegi ettekirjutused nii Edu poe kui ka restorani Fööniks omanikele, lootes ametliku dokumendiga panna nad hoolitsema kinnisvara eest, millega pole aastaid tegeletud, ja tunnistab, et nad on ka ise oma kinnisvara korrashoiuga rahanappusel hädas. 

Jõhvi vallavalitsus on teinud oma peatänava ääres olevatele kinnistutele, millest ühel asub Edu pood ja teisel restoran Fööniks ettekirjutuse-hoiatuse, mille täitmata jätmisel võib kinnisvara omanikke oodata kuni 3200eurone sunniraha. Ettekirjutuse kohaselt peab Edu poe omanik, OÜ Agrages, tegema krundi korda selle aasta 28. septembriks. Agrares peab korda tegema foone fassaadi ja lammutama krundile jääva kuuri selle aasta oktoobri lõpuks.

Muu ei andnud tulemust

Jõhvi abivallavanema Eduard Rae kinnitusel ei ole nende eesmärk mitte kinnistuomanikke karistada, vaid panna nad hoonete eest hoolitsema. Kuna muud läbirääkimised omanikega pole vilja kandnud, otsustati nüüd teha ametlik ettekirjutus lootuses, et see aitab olukorda parandada. Karmimate meetmete põhjus on eelkõige see, et ehkki kinnisvaraga seotud probleemidele on pidevalt vihjatud, ei ole muutusi näha. Nüüd, kus ametlik hoiatus tehtud, tuleb omanikel sellele igal juhul reageerida. Olgu siis ühel või teisel viisil.

“Tahame senisest järjepidevamalt tegeleda probleemsete ehituste ja fassaadidega, mis rikuvad linna üldilmet,” ütles Rae, kelle sõnul tuleb järgmisel aastal Jõhvi 75. sünnipäev ja heakorraküsimused on seoses sellega eriti esile kerkinud.

Need kaks hoonet, millele ametlik hoiatus tehtud, on linnas kõige probleemsemad. Küll on aga probleemseid ehitisi ka mujal. Nii näiteks on järgmised, millega vald tõsiselt tegelema hakkab, Nooruse tänava kuurid, mille puhul tahetakse välja uurida, kas hoovides asuvatel ehitistel on ka peremehed. Juhul, kui mitte, siis kuulutada need peremehetuteks ning lammutada.

Oma kinnisvaraga hädas

Samal ajal, kui vald pitsitab eraomanikele kuuluvaid tondilosse, on nad ise hädas laguneva kinnisvaraga, mille korrastamiseks ei jätku jõudu. Nii on probleemne hoone kesklinnas Tartu maanteel asuv maja, kus sarnaselt kunagisele Edu poele ja Fööniksile on fassaad lagunenud ning seda kaunistavad ohulindid.

Rae tunnistab, et Jõhvi vallavalitsusel on neile kuuluva kinnisvara korrastamisega probleeme, kuna selleks lihtsalt napib vahendeid, kuid erinevalt kahest Rakvere tänava tondilossist on vald teinud santehnilist remonti ja nad teevad seda ka edaspidi nii palju, kui jõuavad. “Ettekirjutuse saanud hoonete puhul on probleem pigem see, et pole näha omanike tahet nendega tegeleda,” põhjendas ta, miks ettekirjutuse on saanud need kaks hoonet, aga mitte vallale kuuluv maja.

Tartu maantee majas on praegu kolm rentnikku, peagi peaks sinna lisanduma veel üks. Saadav rendisumma pole aga piisav, et hoonet täies mahus korrastada. Hoone renoveerimine tähendaks vähemalt miljoni euro suurust investeeringut.

Rae näeb ainsa lahendusena koormaks oleva kinnisvara puhul selle müümist. Kord varem on hoone müük ebaõnnestunud, nüüd tahab vallavalitsus teha volikogule ettepaneku uus oksjon välja kuulutada. “Kindlasti peab arvestama turuolukorraga ja alghind ei tohi olla ülemäära kõrge, kuna valla vara müüa on niigi keeruline, sest seda tuleb teha avalikul enampakkumisel,” ütles ta.