Aidu sõudekanali süvend peab valmima pooleteise aastaga

2. aprill 2011 GERLI ROMANOVITŠ

Sellel nädalal loodi Aidu karjäärist veespordikeskuse ehitamiseks sihtasutus, kuhu lisaks Maidla vallale kuuluvad Eesti olümpiakomitee, Eesti sõudeliit, Eesti aerutamisföderatsioon ning Eesti veemotoliit, kelle esimeseks ülesandeks saab koos kaevandusettevõttega Aidu karjääri sulgemisprojekti koostamine selliselt, et mäetööd kanalisüvendi valmimiseks saaksid tehtud enne 2012. aastat.

Viis osapoolt, kes SA Aidu Veespordikeskus asutamisele alla kirjutasid, peavad esimese asjana algust tegema sõudekanali süviseks vajalike mäetööde kirjeldamisega. Selle alusel koostab AS Eesti Energia Kaevandused karjääri sulgemisprojekti ning teeb vajalikud mäetehnilised tööd. See tähendab, et sõudekanali süvend peab valmima enne 2012. aasta teist poolt, mil praeguse plaani järgi lõpetatakse kaevandamine ning vee väljapumpamine Aidu karjääris.

Kõiki arvestatakse

Maidla vallavanema Hardi Murula sõnul on oluline, et sõudekanali planeerimisel saaksid sõna kõik huvitatud osapooled. “Kõik peavad oma teadmisi rakendama ja sõna saama, et ei juhtuks nii, et ehitame kanali, kus käiakse sõudmas, aga mingi väike detail segab seal aerutamisvõistluste korraldamist,” kinnitas ta, et kõik detailid peavad kiiresti paberile saama, et need selgeks vaielda.

Sõudekanali süvendi ehitamine on kõige kiirem ja olulisem samm, mis teha tuleb. Samuti ei tohi selle planeerimisel eksida, kuna see võib hiljem kaasa tuua väga suured kulutused.

Kanal saab olema 2,3 kilomeetrit pikk ning selle laius 200 meetrit. Sügavust saab olema vähemalt kolm ja pool meetrit. Murula näeks hea meelega, et see oleks veelgi sügavam. “Sügavam vesi tähendab kiiremaid sõite ning hoolimata sellest, et sõudmises maailmarekordeid ei loeta, on edetabel siiski olemas,” ütles ta.

Sõudekanali ja veespordikeskuse asukoha paneb paika hiljuti kehtestatud Maidla valla üldplaneeringu teemaplaneering, kus on paigas nii veespordikeskuse asukoht kui ka tuulikupark, 600meetrine Kaitseliidu lasketiir ning aheraine ladestusala. Kuidas aherainet sinna ladestama hakatakse, ei ole veel selge. Ilmselt kuulutatakse välja ideekonkurss, et leida alternatiiv Ida-Virumaa maastikupildis nii tavalistele koonustele.

Suurim Põhja-Euroopas

Sõudekanali arendamiseks on oma jah-sõna öelnud nii Eesti Energia Kaevandused kui ka tuulepargi arendaja OÜ Kindel Vara, kes on valmis välja ehitama keskuse jaoks vajaliku elektrivarustuse ning tarnima soodustingimustel elektrit energiamahuliste atraktsioonide tarbeks. Eeltööd tuulepargi rajamiseks on tehtud, teemaplaneering olemas ning projekteerimistingimused väljastatud.

Juhul kui kõik senised kokkulepped toimivad ning osapooled on sihtasutuse asutamisele alla kirjutanud, ei näe Murula, miks ei võiks Aidust saada Baltikumi ja Põhjamaade suurim veespordikeskus. Analoogset keskust nendes piirkondades ei ole.

Selleks aga, et keskus valmis saaks, on vaja riigi ja Euroopa Liidu tõukefondide tuge. Seetõttu on oluline uute tõukefondide avamise ajaks kõik eeltööd ära teha, et tõestada Aidu tähtsust veespordikeskusena. Murula sõnul annab positiivseteks arenguteks lootust nii Kiviõli seiklusturismikeskuse kui Kohtla kaevanduspargi-muuseumi rahastamine. “Kui meie siia kahe vahele veel tuleme, on inimestel siin vähemalt nädal aega võimalus erisuguseid elamusi saada ja seda kõike tehismaastikul,” ütles ta.

Maidla oma sõudevõistlus

Veespordikeskuse sõudekanal peaks valmis saama enne, kui Aidu karjääris kaevamistööd ja vee väljapumpamine lõpetatakse.

Ehkki sõudekanali ja veespordikeskuse valmimiseni läheb veel mitu aastat, alustas Maidla sõudeürituste korraldamist juba eelmisel aastal. EMT sisesõudmise sarja esimene etapp tõi siia kõik Eesti tipud. Järgmisel nädalavahetusel korraldatakse ergomeetritel esimesed Maidla lahtised meistrivõistlused, kus võivad oma võimed proovile panna kõik soovijad.

Maidla lahtistel meistrivõistlustel on kavas 2000meetrine distants, kus peetakse arvestust kuues võistlusklassis.

Eesti sõudmistippe see võistlus Maidlasse ei too, kuna sõudjad alustavad samal ajal oma välihooaega. Küll on lootust näha Maidlas üksteiselt mõõtu võtmas kaht riigikogu sportlikumat liiget – Erki Noolt ning alles oma karjäärist loobunud Jüri Jaansonit.