Võitlus laste pärast

7. september 2012 

Tuleb tunnistada, et viimastel aastatel on meie maakonna koolidesse panustatud üsna palju remondiraha. Suuri investeeringuid on saanud ka lõviosa maakoole. Ent just viimaste tuleviku kohta küsitakse nüüd aina sagedamini, sest õpilaste vähesus paistab seal eriti teravalt silma. Gümnaasiumireformi on mitme kooliga linnades oluliselt hõlpsam korraldada kui maal, kus vallas on ainus haridustempel, mida kohalikud tahavad hoida kui silmatera.

Kui koolibetooni on valatud miljoneid, siis ühel hetkel hakatakse küsima, kas see oli ikkagi mõistlik, kui õpilaste read aina hõrenevad ja kasvu pole lähikümnenditel näha. Nii tulebki omavalitsustel tõestada, et otsused on olnud õiged. Tänases lehes kirjeldatud Maidla valla näide ei saa tulevikus kindlasti erand olema.

Hariduses kehtib juba ammu kord, et kui omavalitsuses tahab õppida teises linnas-vallas elav laps, ei saa ta seda tasuta. Hea, kui tema koduvald on nõus maksma, halvem, kui mitte. Ja nii ongi lapsevanemad sageli sunnitud sissekirjutusega manipuleerima, leidmaks oma lapsele paremaid ja perele soodsamaid lahendusi.

Mõneti on see aga ka loogiline, et omavalitsus, eriti väike, eri hüvedega elanikke kinnistada püüab ja tõrkujaid maksma karistab, sest sageli ei suuda väikevallad suuremate linnade pakutavate teenustega võistelda. Teisalt aga kitsendatakse sel moel inimeste valikuvõimalusi. Ent see võib põhjustada trotsi, mistõttu viiakse lapsed juba põhimõtte pärast teise omavalitsuse haridusasutusse, kirjutades nad koduvallast välja.