Maaomanikud sundvõõrandamisega ei lepi

8. august 2012 KÜLLI KRIIS

Praegu sõidavad suured ja rasked masinad kalmistu kõrval, et tööstusparki pääseda. Paarkümmend meetrit kaugemale kavandatud tee haukaks tüki kolmest kinnistust.

Jõhvi tööstuspargi juurdepääsutee jaoks vajalike maatükkide saamist korraldab Jõhvi vallavalitsus, kes ei näe muud võimalust peale sundvõõrandamise.

Veebruaris ütles vallavalitsuse arhitekt Kristi Jõemets, et märtsi alguses esitatakse maa hindamiste tulemused volikogu komisjonidele ja ilmselt teeb volikogu märtsis istungil otsuse.

Otsust pole tänini ja tegelikult pole volikogu seda küsimust isegi arutanud. Miks asi venima on jäänud, ei oska Jõemets öelda.

“Kevade poole räägiti veel maaomanikega, aga see ei andnud tulemusi. Maaomanike ettepanek oli maad vahetada, aga kuna vallal vaba maad ei ole, siis ei viinud see kusagile. Samuti ei viinud kusagile ettepanek tööstuspargist samas väärtuses vahetusmaad leida: sealse maa hindamine andis tulemuseks, et isegi kõige väiksem maatükk oli kordi kallim kui need, mida on vaja maaomanikelt juurdepääsutee jaoks.”

Kirjavahetus pole läbirääkimine

Kolmest kinnistust ühe omanik ütles, et mingeid läbirääkimisi pole temaga keegi pidanud: “Kirjavahetus pole läbirääkimine. Kui peetakse normaalseid läbirääkimisi ja pakutakse normaalset hinda, siis on võimalik ka kokkuleppele jõuda. Ostja saab osta ikka niisuguse hinnaga, millega müüja müüb.”

Kolmest vähemalt kahe maatüki puhul on tegemist haritava maaga, mille pealt makstakse põllumajandustoetust.

Maaomanikud on endi sõnul pakkunud vallale mitut vahetusmaa varianti, Edisel näiteks olevat samaväärsed või pisut kehvemad maatükid täitsa olemas. Tõsi, mitte valla, vaid riigi maal. Vald pole sellist vahetust võimalikuks pidanud.

Volikogu otsustada

Kristi Jõemetsa sõnul on läbirääkimised nüüd lõppenud ja vallavalitsus näeb ainsa lahendusena sundvõõrandamist.

“Kõigepealt on vaja volikogu otsust. Enne septembrit seda kindlasti ei tule,” ei välista Jõemets, et kõnealustele maatükkidele tuleb tellida veel üks hindamine. “Viimane hindamine oli eelmisel aastal. Kui seadus nõuab, et sundvõõrandamise otsuse jaoks on vaja hetkeseisu, tuleb maad uuesti hinnata.”

Maaomanikud sundvõõrandamisega leppida ei kavatse.

Läbirääkimised, et ehitada Jõhvi tööstuspargile kalmistu tagant juurdepääsutee, on kestnud juba mitu aastat. Mullu andis SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus asjaajamise üle Jõhvi vallale, kes tellis maade hindamiseks järjestikku kaks eksperthinnangut. Maaomanikele anti teada, et kui nad selle hinnaga päri ei ole, algatab vald sundvõõrandamise.