Aleksandri koguduselt nõutakse hiigelsummat

20. juuni 2012 TEET KORSTEN

Piirilinna kohtus läksid hageja ja kostja ehk EELK Narva Aleksandri koguduse esindajate seisukohad kardinaalselt lahku.

Narva kohtumajas ristasid eile mõõgad Narva Aleksandri kogudust ja OÜd Connexion esindavad juristid, sest viimane nõuab koguduselt peaaegu 700 000 euro suurust summat, mis olevat tagastamata laen ja intressid. Kogudus kinnitab, et tegu on kunstlikult tekitatud nõudeõigusega.

Hageja esindaja Kerli Kase (Cavere õigusbüroo) sõnade järgi omandas OÜ Connexion SA Narva Aleksandri Kirik endiselt projektijuhilt Heiki Lättemaalt nõude 2008. aasta sügisel laenatud 5,3 miljonile kroonile.

Segane skeem

Tõenduseks toob hageja väljavõtted arvelduskontodelt ja Lättemaa seletused kirjalikult sõlmimata laenulepingu kohta.

Viivisenõue põhineb Kase sõnul suulisel lepingul, aga kui kohus otsustab, et laenulepingut pole sõlmitud, läheb käiku alternatiivne nõue, mille järgi jääb nõude suurus samaks, aga asja menetletakse alusetu rikastumise sätete alusel.

Kõnealuse summa laenas Lättemaa hageja sõnul ASilt Eviko ning laenas edasi kogudusele Aleksandri kiriku renoveerimiseks. Kostja pole laenu tagasi maksnud ja väidab, et seda pole olnudki, ehkki kanded kinnitavat vastupidist. Lättemaa väidetava nõude koguduse vastu omandas OÜ Connexion.

Kostja esindaja, advokaat Oliver Nääs ironiseeris, et kummastav on olukord, kus hageja ei tea, kas tal on laen või mingi alternatiivne nõue. Nääsi sõnul teostas Eviko lisatöid Aleksandri kiriku renoveerimisel, töödega rutati ette ning finantseerimine ja finantseerimiskokkulepped ei jõudnud neile järele. Raha liigutamisega Evikost Lättemaale, Lättemaalt kogudusele ja koguduselt tagasi Evikole sooviti tekitada nõudeõigus koguduse vastu.

“Summad kattuvad lisatööde mahtudega. Meie positsioon on, et tegu on näilike tehingutega. Vastava regulatsiooni järgi tuleb kohandada sätteid, mis puudutavad tehinguid, mida proovitakse varjata – s.o ehitustöövõtu lepingut. Ehitustöövõtu lepingut on sihtasutus valmis täitma ja tasuma faktiliselt teostatud lisatööde eest. Aga mitte rohkemat,” ütles Nääs.

Tõenduslikust poolest soovib kostja esindaja Lättemaa ülekuulamist ja ehituslikku ekspertiisi; samuti viidatakse võimalikule vastuhagile.

Euroraha

Hageja esindaja sõnul ei vasta kostja esindaja väited tõele. Kuna projekti rahastati Euroopa Liidu rahaga ja tekkis lisatööde tegemise vajadus, pidid eelnevad kohustused olema täidetud, et edasi minna. Kerli Kase sõnul olid ühes etapis üleval nõuded nii ehitaja kui panga ees; et neid rahuldada, anti osaliselt laenu läbi Lättemaa, et võlgnevus saaks tasutud.

“Lisatööd ei puutu asjasse. Need on teostatud ning ühtegi pretensiooni ASile Eviko sellega seoses pole esitatud, kõik arved on tasutud ja omaniku järelevalve on asunud seisukohale, et lisatööd on teostatud vastavalt aktidele. Siin pole probleemi. Probleemid tõstatusid alles siis, kui tekkis laenusumma tagastamise küsimus. Kui summa oleks tagastatud, oleks selle kohta tõend. Tõendeid pole esitatud, sest neid pole,” väitis hageja esindaja.

Osapooled nõustusid kohtunik Kristel Vedro ettepanekuga pidada järgmine istung 11. septembril. Kuu aja jooksul peab kostja esindaja esitama enda väiteid kinnitavad dokumendid ja toimub Lättemaa ülekuulamine.

Narva Aleksandri koguduse õpetaja Villu Jürjo väidab kogu loo taga olevat suurema vandenõu. “Üks kinnisvaraärikas leidis, et kirikule tema kinnisvara jätmine oleks kuritegu. Ta pääses Eviko saneerimise paberitele ligi ning avastas, et nende järgi ollakse miljoneid sellele firmale võlgu. Ta ostis väidetavalt – ei tea, kellelt – need võlad ning palkas võlgade sissenõudmise firma. Ehitusleping on sõlmitud sihtasutusega ja kuna kogudus pole ühtegi tööd tellinud, ei saa tal tööde eest ka võlgu olla. Edasi väidetakse, et kogudus on üle viie miljoni krooni laenanud,” rääkis Jürjo.

Pastor näitas Põhjarannikule ka dokumenti pealkirjaga “Kokkulepe nr 300032009″, mis kannab kuupäeva 30. märts 2009 ja mille järgi kogudus juhatuse liikme Jürjo isikus laenab Evikolt 1 873 800 krooni. Jürjo ütles, et tema allkiri väidetaval lepingul on võltsitud.