Linnabussides on oodata muutusi

14. juuni 2012 NIINA VOROPAJEVA

Praeguse vedajaga lõpeb leping käesoleva aasta 31. detsembril. Kes teenindab sõitjaid edaspidi, selgitab riigihange, mille viib endistviisi läbi Kohtla-Järve.

Tuleva aasta jaanuarist võivad muutuda Kohtla-Järve linnaosade vahel liikuvate busside sõiduplaanid, piletihinnad ja soodustuste süsteem. Neid revideeritakse juba praegu seoses ühistranspordihanke ettevalmistamisega.

Aasta algul puhkenud vaidlused selle üle, kes peab välja kuulutama riigihanke Kohtla-Järve linnaosade vahel sõitvate ja teisi omavalitsusi läbivate bussiliinide teenindaja leidmiseks, on lõppenud. Kohtla-Järve võttis selle töö jälle enda kanda, kuid seekord toimub hanke ettevalmistamine ning läbiviimine koostöös maavalitsuse, Jõhvi valla ja maanteeametiga.

Kõikide nimetatud poolte esindajad arutasid teisipäeval Kohtla-Järve linnavalitsuse ettepanekuid marsruutide optimeerimise, sõiduhinna muutmise ja mõningate sõitjate kategooriate soodustuste kohta. Sõiduplaanid koostatakse nii, et ei oleks dubleerimist kommerts- ja maakonnaliinidega. See tähendab, et mõned bussid jäetakse ära, teisal aga pannakse mõned juurde. Kokkuvõttes on aselinnapea Viktoria Tsventarnaja sõnul oodata liinikilomeetrite vähenemist 25% võrra.

Soodustuste süsteem korraldatakse ümber

Uut moodi on kavas läheneda sõidusoodustustele, ka pensionäride omadele. Pensionärid saavad edaspidi tasuta või sooduspiletiga sõita vaid väljaspool tipptunde, mil bussid on niigi täis tööle ja kooli kiirustavaid inimesi.

Linn näeb endiselt ette soodustusi õpilastele. Täiskasvanute kuukaardi hind aga tõenäoliselt kasvab. Praegu maksab kuupilet 16 eurot. “Selle hind peab ka edaspidi olema võrreldav kommertsliine kasutavate sõitjate kulutustega,” selgitas Tsventarnaja, pidades silmas seda, et kommertsliinidel pole kuukaarti ja sõitjad maksavad 80 senti sõidukorra eest. “Rääkides bussisõidu hinnast üldse, ei tohiks see palju tõusta ja peaks liinide pikkusest hoolimata olema meie elanikele võrreldav näiteks Narva hindadega.”

Kaasfinantseerimise küsimus on lahtine

Transpordikulude kaasfinantseerimine Jõhvi valla poolt on esialgu lahtine. Sõitjate voo uuringu kohaselt on peaaegu 23% linnaliinide sõitjaist Jõhvi valla elanikud. “Leiame, et ka ühistranspordikulutuste kaasfinantseerimine peab olema selle näitajaga proportsionaalne,” ütles Viktoria Tsventarnaja. “Kui aga vald seda niisuguses ulatuses ei doteeri, siis võivad ka hinnad Jõhvi valla elanikele kõrgemad olla.”

Tsventarnaja märkis, et tänapäeva tehnoloogiate juures on võimalik sõitja päritolu määrata, ning täpsustas, et riigihanke tingimustesse lülitatakse sõitja identifitseerimise süsteemi nõue.

Lepingu võib sõlmida 8 aastaks

Linnavalitsus viimistleb riigihanke dokumente. Hange on kavas välja kuulutada juulis. Hanke tingimusi alles arutatakse, kuid nende seas on ka lepingu tähtaeg ja busside vanus.

Ida-Viru maavalitsuse spetsialisti Valentina Lunina arvates on mõistlik sõlmida leping hanke võitjaga pikaks ajaks, näiteks kaheksaks aastaks. Lunina leiab, et sel juhul on vedaja huvitatud tõsisemate investeeringute tegemisest ja uute busside soetamisest, mis omakorda parandab sõitjate teenindamist ja Kohtla-Järve mainet tervikuna.