Konto pole ainus sissetuleku näitaja

25. aprill 2012 

Viis, kui hoolega jälgitakse erisuguste toetuste saajate võimalikke sissetulekuid, kontrollides nende kontosid, võib vahel tunduda lausa hämmastav. Kui kontole on laekunud lubatust rohkem eurosid, loetakse see kohe sissetulekuks, uurimata, mis rahaga tegemist, ning asjaosaliselt selgitusi küsimata.

Ja see pole nii vaid toimetulekutoetustega. Ka töötutel võib töötukassas olla sekeldusi, kui mis tahes “plaaniväline” summa tema kontole laekub. Meil on olnud kokkupuuteid olukordadega, kus tegu vaid mõne euro suuruse summaga.

Jah, kindlasti on tarvis tugevat kontrolli selle üle, kas keegi äkki pettuse teel riigilt raha välja ei pumpa. Ent tuleb ka küsida, kas selline jäik süsteem hoopis ei soodusta pettusi ja varimajandust. Kui ettevõtjad kurdavad, et neil on raske leida töökäsi, sest tööhõiveametis arvel olevad inimesed on valmis tööle tulema vaid mitteametlikult ümbrikupalga eest, jäädes arvele töötuna, siis on toetuste süsteem ideaalist kaugel.

Ega ideaalseid lahendusi sotsiaaltoetuste maksmisel ole, sest inimesed on leidlikud ning pettusi täiesti ära hoida keeruline. Kuid iga vähekindlustatud inimese juhtum on erisugune, mistõttu peaks ka töö nendega olema ehk paindlikum. Konto kontrollimine on kõige lihtsam viis inimese sissetulekutega kursis olla. Ent äkki peaks vaatama ka seda, millise transpordivahendiga inimene töötukassasse või sotsiaalosakonda sõidab või kui kallis on tema mobiiltelefon? Ja selge on, et siin peab lahendusi leidma riigi valitsus.