Aidu sõudekanal täitub veega kolme aasta jooksul

11. aprill 2012 GERLI ROMANOVITŠ

Pärast veepumpamise lõpetamist täitub Aidu karjäär, sealhulgas ka pooleteise aasta pärast valmiv sõudekanal, veega 2015. aasta aprillis.


AS Eesti Energia Kaevandused lõpetab sel aastal vee väljapumpamise Aidu karjäärist, misjärel hakkab karjäär veega täituma ning oluline on alustada sõudekanali ehitust algselt planeeritud ajal; Maidla vald pole omalt poolt valmis Aidu planeeritud töid heaks kiitma enne, kui on arvestatud kõikide võimalike asjaolude, sealhulgas veetaseme liiga kiire tõusuga.

Maidla volikogu ei kinnitanud eelmisel istungil Aidu karjääri rajatava sõudekanali ja kaevandamise lõpetamise projekti, kuna vald kardab, et veepumpade demonteerimine võib liigvee korral muuta kanali ehitamise keeruliseks ning süvendi rajamisel tekib praeguse mäetööde plaani kohaselt veespordikeskuse alale kõrge nõlv, mis ühelt poolt segab liikumist ning ei loo terviklikult kena pilti.

Õige aeg alustamiseks

Eesti Energia Kaevanduste praeguse plaani kohaselt demonteeritakse vee väljapumpamise süsteemid selle aasta septembrikuus. Sõudekanali süvise rajamine peaks algama lähima paari kuu jooksul ning kestma järgmise aasta lõpuni. “Minu kui mittemäespetsialisti hirm on see, et kui veetase peaks mingil põhjusel kerkima liiga kõrgele ja hakkama segama süvendi ehitust, siis pole enam süsteeme, millega liigvett ära pumbata,” ütles Maidla vallavanem Hardi Murula. Tema sõnul ei taha nad, et ettevõte jätkaks rahamahukat vee väljapumpamist, vaid jätaks pumbasüsteemid paigale seni, kui on selge, et vesi süvendi ehitamist ja muid vajalikke karjääri sulgemistöid segama ei hakka.

Murula sõnul lähtub AS Eesti Energia Kaevandused tehtud prognoosidest, mis väidavad, et vesi ei hakka töid segama, kuid nende hinnangul tuleb võimalikke ohukohti kaaluda. “Peaksime olema kindlad, et kui veetase hakkab kiiresti tõusma, siis ei sega see ehitust. On siis veetaseme kontrolli all hoidmiseks alles jäetud mõni pumpla või leitakse mingi muu lahendus,” lisas ta.

Eesti Energia Kaevanduste arendusjuhi Kalmeri Sokmani kinnitusel on neil plaan veeärastuspumplad karjääris demonteerida selle suve lõpuks. Tema kinnitusel ei sega see plaan sõudekanali süvise rajamist, kuna karjääri veega täitumine võtab kaks ja pool aastat aega ning karjäär täitub veega 2015. aasta aprillikuuks. Hinnangu aluseks on Eesti geoloogiakeskuse koostatud hüdrogeoloogiliste muutuste prognoosid seoses Uus-Kiviõli avamise ja Aidu karjääri sulgemisega. Sõudekanali süvendi rajamine ja ümbruse esmased planeerimistööd on kavas valmis saada 2013. aasta lõpuks. Küll peaks vajalike töödega algust tegema nii kiiresti kui võimalik.

Kanali süvise rajamiseks vabanevad ekskavaatorid käesoleva aasta mais, sõltuvalt Aidu karjääri eri tranšeede mäetööde lõpetamise ajast. “Vee tõus karjäärialal on küllaltki aeglane. Isegi kui rajatava kanali põhja hakkaks “ennetähtaegselt” kogunema vesi, ei takistaks see tööd teha draglainidel, mis asuvad veetõusust kõrgemal kohal,” kinnitas Sokman.

Otsivad lahendust

Sokmani sõnul pumbatakse aastas Aidu karjäärist välja 70 miljonit kuupmeetrit vett. Kogus on suur ja selle pumpamine tähendab looduse jätkuvat koormamist pärast põlevkivi kaevandamise lõpetamist, samuti suuri kulutusi ettevõttele.

Praeguse projekti kohaselt tekib peakanali, paadikuuri ja sõidutee vahele vall, mis muudab keeruliseks logistika ning rikub visuaalset pilti, lõigates keskuse ala kaheks. Projekti nõustanud arhitektid tegid ettepaneku nihutada valli nii, et see ei segaks juurdepääsu ning kanali ja seda teenindava hoone vahel oleks tasapind.

“Iga suure asja rajamine võtab aega ja läbirääkimisi, kui tahta head asja. Lisaks kipuvad paljud lahendused olema kallid,” ütles Hardi Murula. Tema sõnul loodavad nad ühisele arusaamale, kuidas sõudekanali süvise ja muud karjääri sulgemiseks vajalikud tööd saavad ellu viidud nii, et poleks vaja karta liiga kiiret veetaseme tõusu, ning et leitakse lahendus sõudekanali süvise kaevamisel tekkiva pinnase maastikukujunduseks või kasutamiseks selliselt, et tulevase spordi- ja vabaajakeskuse kasutusmugavus ei kannataks. Seda kinnitas ka Kalmer Sokman.