Narva sai promenaadi jaoks üle 4 miljoni euro

7. aprill 2012 ILJA SMIRNOV

Narva jõe kaldapealne oma bastionide ja kindlusemüüriga on ideaalne koht promenaadi rajamiseks.


Narva jõe kaldale, kindlusemüüride kõrvale promenaadi ehituseks eraldati üle 4 miljoni euro. Kui riigihange ei sumbu kohtuvaidlustesse, võib ulatuslik ehitustöö alata juba sügisel.

Ettevõtluse arendamise sihtasutus (EAS) kiitis heaks projektitaotluse “Narva kaldapealse promenaadi ehitamine” finantseerimise. 4,3 miljonit eurot tuleb linnaliste piirkondade arendamise meetmest, linn finantseerib projekti 15% ulatuses ehk 755 397 euroga.

Selle raha eest omandab uue näo jõekalda ühe kilomeetri pikkune lõik Narva ajaloolises osas.

Alustuseks kindlustatakse kallas

Promenaad kulgeb Sõpruse sillast jõesadama ja Joaoru puhkealani. Euroopa alleele püstitatakse tähekujulised valgustid, mis sümboliseerivad Euroopa Liidu liikmesriike. Pimeaia jalamile on kavas rajada vabaõhulava ja nõlvale istekohad publiku tarvis.

Tulevase Rootsi terrassi kujundamiseks toimus konkurss eesmärgiga saada parim lõviskulptuur. Konkursi tulemusena tekib siia lõvidega ääristatud plats, mis on mõeldud peamiselt puhkekohana lastega peredele. Nimetus kajastab Rootsi aega Narva ajaloos, mil linn oli kuningriigi tähtsamaid tugipunkte.

Hetkel valmistatakse ette riigihanget ehitaja leidmiseks. Kui hange ei sumbu kohtuvaidlustesse, peaks ehitustöö algama septembrikuus.

Nadežda Petrova Narva linna arenduse ja ökonoomika ametist ütles, et eelkõige kindlustatakse kallas ja mõnede bastionide ohtlikuks muutunud müürid. Järgneb teede ehitamine, valgustuse ja videovalve paigaldus, promenaadi ja Narva kindlust ühendava käigu ja lifti ehitus, territooriumi heakorrastus ning linnamööbli ehk peamiselt pinkide soetamine ja paigaldus.

Projekt peab valmima 2014. aasta lõpuks.

Mitu suurprojekti korraga

Kaldapealse promenaadi väljaehitamise projekti eeltaotluse esitas selle välja töötanud Narva linna arenduse ja ökonoomika amet juba 2009. aastal. See kanti linnaliste piirkondade arendamise kavade eelisnimekirja, mis hõlmab seitset linna ja kaheksat valda.

2010. aastal tegi EAS Narvale ettekirjutuse teha projektis promenaadi kujundust hõlmavad muudatused. Nendega tegelesid autorid 2011. aasta suveni. “Projekti väljatöötamisse kaasati uus, viienda ehk kõrgema kategooria arhitekt,” selgitas Narva linna arenduse ja ökonoomika ameti osakonnajuhataja Anne Veevo varem Põhjarannikule.

EASi nõutud stilistilised muudatused põhjustas vajadus viia promenaad ühtsesse ansamblisse kõrvalasuva Joaoru alaga. Joaorg on narvalaste armastatum puhkepaik ning selle arendamiseks on ettevalmistamisel promenaadist veelgi mahukam projekt. Kevadel korraldatakse hange Joaoru projektile ehitaja leidmiseks. Veevo ütles, et pakkumised võivad ületada olemasolevat eelarvet, mis on 4,1 miljonit eurot. Sel juhul tuleb kas hakata otsima lisavahendeid kohalikust eelarvest või teha projektis muudatusi, seda lihtsustada või jagada see kaheks etapiks, lootes eurofondide järgmisele finantseerimisetapile. Praeguse Joaoru projekti valmimise tähtaeg on 2014. aasta kevad.

Narva promenaadiga ühel joonel kõrgub ka Victoria bastion, mille arendusprojekt on samuti saanud eelneva heakskiidu finantseerimiseks Euroopa fondidest 3,5 miljoni euro ulatuses. Euroopa Komisjoni heakskiitu on oodata suve algul. Projekt näeb ette bastioni enda ja püssirohulao restaureerimise. Püssirohulao ruumides avatakse turismikeskus ja Victoria kasemattide kahel korrusel (kokku on neid kolm) interaktiivne ekspositsioon. Riigihanke õnnestumise korral võivad ehitustööd alata tänavu sügisel või järgmise aasta kevadel.

Kõikide projektide koordineerimine on Veevo sõnul oluline protsess. “Lisaks on meil veel ASi Narva Vesi projekt ning hilisemate kallite taastamistööde vältimiseks tehakse promenaadi alal kaevetööd ära juba sel suvel,” ütles Anne Veevo.