Alutaguse maleva etteotsa asus major Margus Ets

22. märts 2012 

Margus Ets.


Kaitseliidu Alutaguse maleva pealikuna asus ametisse major Margus Ets (40), kes vahetas välja major Arno Kodu.

Major Ets on varem teeninud Viru jalaväepataljonis erinevatel ametikohtadel alates rühmaülemast lõpetades staabiülemana.

Major Ets on lõpetanud Tallinna ehitus- ja mehhaanikatehnikumi ja riigikaitseakadeemia ja täiendanud erialateadmisi kaitseväe ühendatud õppeasustustes.

Major Etsi on autasustatud kaitseväe teeneteristi, kaitseväe eeskujuliku teenistuse risti, maaväeohvitseri kuld- ja hõberistiga, kaitseväe teenetemärgiga ja mälestusmedaliga “10. aastat taastatud kaitseväge”.