Arthur Seppern lahkub ametist

7. märts 2012 IRINA KIVISELG

Arthur Seppern hoiab käes viiemeetrise Kübersipelga (Cyberant) maketti. See skulptuur hakkab kutsehariduskeskuse renoveeritud ühiselamu sissepääsu kaunistama juba 15. märtsil, kui ehitajad objekti üle annavad. Ühiselamu renoveerimine on praeguse direktori viimane suuremahuline projekt.


Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktor Arthur Seppern esitas 29. veebruaril avalduse palvega vabastada ta 1. juulist 2012 omal soovil ametist. Ta kinnitas, et lahkumine ei ole sugugi seotud kahe asetäitja vallandamise ega poolelioleva kriminaalasjaga.

Sepperni sõnul ei ole see spontaanne, vaid läbimõeldud otsus.

“Suure haridusasutuse juhtimine on väga pingeline ja vastutusrikas, samas mitte eriti tänuväärne töö,” selgitas ta. “Juhtisin kooli 11 aastat. Selle ajaga on loomulikult kogunenud väsimus ja tekkinud terviseprobleemid. Arutasime seda küsimust abikaasaga ja jõudsime arvamusele, et nüüd on käes aeg anda teed kellelegi teisele ning otsida endale rahulikum töö.”

Küsimusele, kas lahkumine on seotud kahe asetäitja – Joel Guljavini ja Urmas Neidla hiljutise koondamise ning sellele järgnenud haridus- ja teadusministeeriumi kontrollimistega, vastas Arthur Seppern nii: “Kui ma ütleks, et mitte, siis te ei usuks niikuinii. Kahtlemata oli see olukord üsna närviline ja aitas otsustamisele kaasa. Kõigele vaatamata usun, et tegin kõik õigesti, ega kahetse midagi, pealegi kiitis asetäitjate koondamise otsuse heaks ka kollektiiv.”

Lahkub kerge meelega

Seppern ütles, et lahkub kerge meelega, sest suutis direktorina töötanud ajaga palju saavutada: 2000ndate aastate alguses suudeti Jõhvis säilitada kutsekool; 600 õpilasega kutsekoolist on saanud suur ja nüüdisaegne 1600 õpilasega kutsehariduskeskus, mis on õpilaste arvu poolest teisel kohal Eesti riiklike kutsehariduskeskuste seas, ning ühtlasi on see suurim täiskasvanute ümberõppekeskus.

“Õpetamise tase on märgatavalt paranenud,” ütles Seppern. “Oleme pidevalt juurutanud uuendusi nii õpetamises kui ka keskuse igapäevaelus. Oleme tõusnud uuele tasandile ettevõtetega tehtavas koostöös, viljakas on olnud ka rahvusvaheline koostöö. Kriisiaegadel suutsime säilitada ja arendada selliseid ebapopulaarseid erialasid nagu mäetööline, laborant, puusepp, ehitaja, rätsep. Ehitasime uue praktikamaja, lõpule on jõudmas ühiselamu renoveerimine. Ühesõnaga leian, et jätan oma mantlipärijale hea kollektiiviga suurepärase õppeasutuse. 1. juulini on haridus- ja teadusministeeriumil küllalt aega konkursi ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks ja kutsehariduskeskusele uue direktori valimiseks.”

Tulevikuplaane ei avalda

Arthur Seppern rõhutas, et on muu tegevuse leidmist juba ammu kaalunud ja teab täpselt, mida edaspidi tegema hakkab. Kuid oma plaane ta esialgu ei avalda.

“Mulle on alati meeldinud uued väljakutsed ja algatused, ma pole kunagi direktoritooli külge klammerdunud,” kinnitas ta. “Tean, et kõige huvitavam ja perspektiivsem töö on mul alles ees. Võimalusi on palju, peaasi on valida meelepäraseim ehk see, mida hakkad tegema hinge ja õhinaga. Seni võin vaid öelda, et vaevalt ma jälle riigisektorisse lähen.”

Haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna juhataja asetäitja Teet Tiko ütles, et Sepperni avaldus rahuldati ning Ida-Virumaa kutsehariduskeskusele uue juhi leidmiseks on kavas konkurss välja kuulutada juba märtsis.