Pauliku külasse kavandatakse uut elamurajooni

1. märts 2012 

Pauliku küla.


Algatatud detailplaneeringute kohaselt võib Jõhvi linna naabruses asuvasse Pauliku külla kerkida 44 uut eramut; millal ehitamiseni jõutakse, sõltub võimalike majaostjate huvist.

Märtsi keskel ootab Jõhvi vallavalitsus kõiki huvilisi Pauliku küla Kaera maaüksuse detailplaneeringut tutvustavale avalikule arutelule. Sinna on arendajal kavas moodustada kuni 15 elamukrunti.

Varem on detailplaneeringud algatatud veel kahele samas külas asuvale maaüksusele; ühele sooviti moodustada 9 ja teisele kuni 20 elamukrunti.

Jõhvi vallavalitsuse arhitekti Kristi Jõemetsa sõnul algatati varasemad planeeringud majanduse ja ehituse buumi ajal ning on nüüdseks pikalt seisma jäänud, ilma et isegi joonisteni oleks jõutud.

“Kui ikka ostjaid reaalselt ei ole, siis ei nähta mõtet asja edasi ajada,” tõdes ta. “Kaera maaüksuse arendaja on neist kolmest ainuke, kes eskiislahendusega välja on tulnud.”

Jõemets rääkis, et Jõhvi valla koostamisel oleva uue üldplaneeringu järgi on kõik need kolm kinnistut määratud elamumaaks, samuti nähakse tulevikus ette Kahula küla läbiva tee ääres oleva elamupiirkonna tihendamist. Teine perspektiivne koht uue elamurajooni jaoks on Edise külas, kus Tamme-Lehiste kinnistule on samuti detailplaneering algatatud, aga edasi pole sellega mindud.

“Jutt on ikka pereelamutest, ehkki me ei välista ka mõnda ridaelamut,” usub Jõemets, et inimesed eelistavad osta pigem eramuid.

Vallavalitsus näeb eelisjärjekorras arenevat Pauliku küla planeeringuid, sest koos Tammiku mäe puhkealaks korrastamisega tekib sinna ilus ja ahvatlev piirkond.

“Vallale tähendab uus elamurajoon puhtalt uusi kulutusi,” nentis Jõemets. “Meie huvi on, et ehitataks välja tervik, mitte ei lisanduks põllule üks-kaks uut maja. Teid ja tänavaid lahti hoidma ning tänavavalgustuse eest maksma peame ju ikka samamoodi, olgu siis sellest kasu saajaid võimalikult palju.” (PR)