Kes vastutab mökutamise eest?

26. jaanuar 2012 

Kurbkulunud tõsiasi on, et Ida-Virumaa on pikka aega olnud Eestis ülekaalukalt suurima tööpuudusega piirkond. Valitsus kinnitab aastaid, et probleemiga tegeldakse. Ka Reformierakonna ja IRLi valitsusliidu programmis on kirjas, et Ida-Virumaa pikaajalise töötuse leevendamiseks pakutakse suuremahulisi tööstusinvesteeringute toetamise pakette, mis aitaksid luua uusi töökohti.

Põhiline võlusõna, mis peaks töökohtade põuda leevendama, on uute tööstusparkide rajamine, kuhu peaksid idee järgi sisse kolima uued töökäsi vajavad ettevõtted.

Jõhvi tööstuspargi arendamisest on samuti räägitud juba palju aastaid, kuid reaalseid vilju ei ole ja ega ole kahjuks ka lähiajal tulemas. Kuigi Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse juht Teet Kuusmik kinnitab, et enam kui kümme firmat oleksid huvitatud oma masinad ja seadmed seal üles panema ning alustama töötajate värbamist, ei saa praegu lillegi liigutada, sest keskkonnaministeerium pole veel andnud maatükki üle majandusministeeriumile, kes omakorda annaks selle tööstuspargi käsutusse. Protsess kestab juba poolteist aastat!

Põhjarannik tahaks teada, kes vastutab selle eest, et Ida-Virumaa paljude inimeste jaoks niivõrd oluline küsimus on takerdunud ministeeriumide koridoridesse või ametnike arvutitesse. Kui valitsusel oleks tõesti olemas tahe aidata siin kandis suurt tööpuuduse taset vähendada, siis peaks selliste bürokraatlike takistuste lahendamine käima välgukiirusel.