Aidu-3 avamata jätmine lükkab Maidla valla plaanid uppi

24. jaanuar 2012 KÜLLI KRIIS

"Volikogu pidi järgmisel istungil valla eelarvestrateegia kinnitama. Nüüd võtsime selle päevakorrast maha," ütles Enno Vinni.


Eesti Energia otsus jätta Aidu-3 kaevandus majanduslikel kaalutlustel avamata tähendab Maidla vallale eelarvestrateegia kokkukukkumist ja Kiviõli linnale kahtesadat töötut.

“Ehitasime oma eelarvestrateegia aastani 2016 üles just Aidu 3-le,” rääkis Maidla vallavolikogu esimees Enno Vinni, et just sellest kaevandusest saadava kaevandamistasu ja vee erikasutustasuga oli kavas katta tulubaasi puudujääk Aidu karjääri sulgemise ning Uus-Kiviõli kaevanduse avamise vahele jäävatel aastatel.

“Alustasime ettevalmistusi selleks ajaks juba 2009. aastal ning oleme seni jooksvaid kulutusi 18% vähendanud. Niimoodi kogutud vaba jääk oleks koos Aidu-3 tuludega taganud meile laenu võtmiseks piisava tulubaasi. Meil on olemas investeeringuteks vajalik raha lasteaiale KOIT-kavast ning ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile KIKist. Omaosaluse katteks oli kavas võtta laenu, 3,5 miljonit krooni on meil Eesti Energia laenulepinguga kaetud, aga kui tulubaas kukub, siis me seda laenu vajalikul määral kasutada ei saa,” viitas Vinni võlapiirangule, mis lubab omavalitsustel ka tänavu võtta laenu kuni 60% eelarvemahust ning alates tulevast aastast kuni 100%.

Üle miljoni euro puudu

Aidu karjääri sulgemisest Uus-Kiviõli kaevanduse avamiseni jääva 3,5 aastaga jääb vallal saamata ressursitasu umbes 1,2 miljonit eurot ehk valla ühe aastaeelarve jagu raha.

Tänavuse ja järgmise aasta investeeringute kogumahuks on Maidlas planeeritud 2,265 miljonit eurot. Aastatel 2015-2016 arvestatakse jooksvate kulude puudujäägiks 427 000 eurot.

“Peame hakkama lahendusi otsima,” nentis Vinni, et ilmselt vajab vald riigilt toetust. “Kui jätame need investeeringud tegemata, kaob inimestel motivatsioon vallas edasi elada.”

Põlevkivivaru passiivseks?

Enno Vinni sõnul on vald huvitatud, et pärast 2015. aastat valla selles nurgas enam mingit kaevandamist ei toimuks. Esiteks mõjutaks see Aidu puhkeala, teiseks on külaelanikel ootus, et siis saab lõpuks ometi kaevandamisest rahu. Selle nimel oli kogukonna nõusolek Aidu-3 avamiseks peaaegu olemas ning vald oli valmis andma tingimuslikku positiivset arvamust.

“Praeguse seisuga jääb see umbes 8 miljoni tonni suurune varu õhku rippuma – keegi ei tea, kes ja millal seda kaevandama hakkab. See näitab, et täna saadakse suuri varusid veel liiga lihtsalt kätte, nii et väikestega ei peagi vaeva nägema ja ressursi ratsionaalsele kasutamisele ei mõelda. Tõenäoliselt hakkame taotlema selle varu passiivseks tunnistamist.”

Uus töö hoiaks lahkumast

Kiviõli linnapea Dmitri Dmitrijev tunnistas, et Aidu karjääri sulgemise järel töö kaotavad umbes kakssada Kiviõli elanikku tähendab linnale suurt probleemi.

“Ma ei pea silmas niivõrd tulumaksu vähenemist – tänavust eelarvet see ei mõjuta ja edasisi prognoose teeme aasta kestel jooksvalt. Hoopis suurem probleem on see, kuidas neid tööta jäävaid inimesi ja nende peresid aidata ning hoida, et nad siit ära ei läheks.”

Dmitrijevi sõnul tuleb rääkida mitte kahesajast, vaid palju rohkematest inimestest, keda karjääri sulgemine piirkonnas puudutab. Kõigil neil inimestel on ju pere, nii et see arv tuleb vähemalt 2-3ga korrutada.

“Mõnele kindlasti pakutakse mõnes teises kaevandusettevõttes tööd, aga ma ei kujuta ette, mismoodi hakkab pereisa näiteks Narva karjääri tööle käima. Loodame Kiviõli Keemiatööstusele, mis kavatseb laieneda ja ilmselt loob ka uusi töökohti. Ka Ida-Virumaa tööstusalad annavad lootust. Meie esmane ülesanne on sotsiaalseid riske maandada: inimesi suunata ja nõustada, teha veel rohkem koostööd töötukassaga, pakkuda ühekordseid toetusi. Kõigepealt tuleb muidugi uurida, mida need inimesed ise arvavad ja tahavad.”