Aidu karjääri sulgemine jätab tööta 290 inimest

19. jaanuar 2012 ERIK GAMZEJEV

Aidu karjääris on põlevkivi kaevandatud ligemale 40 aastat. Viimased tonnid võetakse välja tänavu suvel. Osa ekskavaatoreid ja üle 60 töötaja viiakse üle Narva karjääri. 290 inimest peavad aga leppima koondamisega.


Enamik tänavu suvel suletava Aidu karjääri inimestest jääb tööta, sest Eesti Energia loobus ootamatult varasemast plaanist võtta kasutusele Aidu kolmas kaeveväli, kust põlevkivi kättesaamiseks tulnuks teha allmaakaevandus.

Aidu karjäär annab praegu tööd 351 inimesele. AS Eesti Energia Kaevandused teatas eile, et 61 neist, kelle seas on ekskavaatorijuhid, nende abid ning remondi- ja elektrilukksepad, saavad pärast Aidu sulgemist jätkata tööd Narva karjääris. 290 töötajat aga koondatakse, neist 74 on eas, kus neil on õigus vanaduspensionile või soodustingimustel pensionile.

Kaevandus osutus kalliks

Aidu karjääris kestab põlevkivi kaevandamine kuni selle aasta 1. augustini. Et tootmise vähendamine toimub järk-järgult, siis hakkab ka töötajate töölt vabastamine käima mitmes etapis. Esimesed koondamisteated antakse kätte juba jaanuaris. Osa töötajaid jääb aga ametisse aasta lõpuni. Nad osalevad karjääri sulgemistöödel ning tulevase sõudekanali rajamisel.

Kaevurite ja energeetikute ametiühingujuht Vladislav Ponjatovski sõnas, et nii suur töötajate koondamise teade tuli halva üllatusena, sest varem arvestati, et suurem osa praeguseid töötajaid läheb üle Aidu maa-alusesse kaevandusse.

Läinud aasta kevadel ütles Eesti Energia Kaevanduste juhatuse esimees Veljo Aleksandrov Põhjarannikule, et tulevases allmaakaevanduses saaks tööd ligemale kolmsada inimest, kellele ettevõttel poleks muidu tööd pakkuda, kui praegune Aidu karjäär varude ammendumise tõttu kinni läheb. Enam kui 6 miljoni tonnise põlevkivivaruga Aidu-3 pidanuks aitama ära hoida ka põlevkivipuudust, mis võib tekkida kuni 2016. aastani, mil Eesti Energia tahab käiku lasta Uus-Kiviõli kaevanduse. Ettevõte oli alustanud ka ettevalmistusi selle kaevanduse avamiseks tänavuse aasta teises pooles ning teinud algust keskkonnamõju hindamisega.

Aleksandrovi sõnul otsustas ettevõtte nõukogu sel nädalal loobuda Aidu-3 kasutuselevõtmisest, sest põhjalikumad analüüsid näitasid, et põlevkivi tootmise kulud kujuneksid seal liialt suureks. “Selle kuue miljoni tonni väljatoomine osutus eelkõige suurte veepumpamise kulude tõttu väga kalliks,” sõnas Aleksandrov.

Ta lisas, et loobumisotsuse kasuks rääkisid ka lisavõimalused suurendada Estonia kaevanduses ja Narva karjääris kaevandamise mahtu kokku kahe miljoni tonni võrra aastas. “Saime aja jooksul aru, et suudame vajaliku koguse põlevkivi kindlustada ka Aidu uue kaevanduseta,” ütles Aleksandrov.

Miljonieurone fond

Koondatavate inimeste toetamiseks loob ettevõte miljoni euro suuruse fondi. “Kuidas seda kasutama hakatakse, selgub läbirääkimiste käigus ametiühinguga,” ütles ta.

Vladislav Ponjatovski sõnul on kaalumisel pensionieelses eas inimestele firmapensioni maksmine, aga ka täiendavad stipendiumid ümberõppe ajaks. “Ametiühingu jaoks on põhiline siiski see, et võimalikult palju koondatavaid uuesti tööle saaks nii Eesti Energia süsteemis kui ka teistes ettevõtetes,” sõnas ta.

Üks firma, kellele Aidu karjäärist vabanevad inimesed võivad marjaks ära kuluda, on Viru Keemia Grupp, kes rajab praegu Ojamaa kaevandust. Firma personalijuhi Tea Allikmäe sõnul vajavad nad sel aastal kaevandusse täiendavalt 200 inimest. “Kõiki kindlasti mitte, aga kedagi saame ka Aidust tööle võtta. See oleks mõistlik, sest miks peaksime hakkama mujalt töötajaid üle ostma, kui on olemas tööst ilma jäävad kaevandusettevõttes töötamise kogemusega inimesed,” sõnas ta.

Aidus töö kaotavatel inimestel võib tekkida põhjus otsida tööd ka Kiviõli Keemiatööstusest, kes on pärast hiljutist omanike ringi laiendamist teatanud kavatsusest kasvatada oma karjääris põlevkivi kaevandamise mahtu.

Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juht Anneki Teelahk, kes töötas aastaid Eesti Energia Kaevanduste personalijuhina, arvas, et Aidus tööta jäävatel inimestel peaksid olema küllaltki head väljavaated uus töökoht leida. “Paljudel neist on mitmekülgsed oskused ja neil on mitme tehnilise eriala paberid taskus. Samuti on teada, et nad on väga head töötajad,” sõnas Teelahk, kelle sõnul korraldab töötukassa lähiajal Aidu karjääris infopäeva.