MIKS TE LAHKUSITE KOHTLA-JÄRVE LINNAVOLIKOGUST?

21. märts 2011 

Kohtla-Järve linna valimiskomisjon lõpetas enne tähtaja möödumist volikogu liikme Arthur Sepperni avalduse alusel tema volitused. Uueks volikogu liikmeks sai Vladimir Peterson.

IDA-VIRU KUTSEHARIDUSKESKUSE DIREKTOR ARTHUR SEPPERN:

Tööd on väga palju ja lihtsalt ei jätku aega. Kutsehariduskeskusel on praegu väga vastutusrikas aeg – kolimine Kohtla-Järve ruumidest uude praktikamajja Jõhvis. Meile mittevajalikud, kuid muidu kasutuskõlblikud seadmed ja mööbel tuleb üle anda neist huvitatud koolidele. Samuti tuleb lahendada küsimus, kes võtab üle Kohtla-Järvel vabaneva hoone. Direktorina on mul praegu väga suur koormus.

Linnavolikogu liikme töö aga nõuab samuti palju jõudu ja aega. Linnavolikogus juhtisin revisjonikomisjoni. Istungid toimuvad tihti, iga päev arutatakse tähtsaid küsimusi. Pingelise eelarve ja rahapuuduse tingimustes on linnal palju probleeme, tuleb seada prioriteete. Hädaga pooleks lõpetasime eelmise aasta võlgadeta.

Seega ei lahkunud ma mingite konfliktide ega solvumiste tõttu. Üksnes suure koormuse pärast. Ma leian, et Vladimir Petersonil on rohkem võimalusi linnavolikogus töötamiseks, lisaks on tal saadikukogemus eelmisest linnavolikogu koosseisust.

Arthur Seppern