Ärivaidlus võib karmistada Jõhvis parkimist

26. november 2011 ERIK KALDA

Novembrist eraldavad kummalise diagonaaliga tähised tasulise parklaosa tasuta osast.


Jewe kaubanduskeskuse omanikfirma ning naaberkrundi omaniku erimeelsused on viinud selleni, et viimane kavandab keskuse-esises parklas kehtestada parkimiskorra, mis riivab oluliselt Jewe klientide huve.

Suurema osa Jewe-esise krundi omanik OÜ Prestone esitas Jõhvi vallavalitsusele avalduse, kus palutakse muuta parkimiskorda. Uue korra kohaselt oleks Prestonele kuuluval krundil edaspidi tasuta parkimist vaid 15 minutit senise kahe tunni asemel ning parkimistasuks kuni 2 eurot. Ja selline kord kehtiks kõikidel nädalapäevadel kella 8-22. Praegu kehtib Jõhvis tasulistel parkimisaladel tasuline parkimine kella 18ni õhtul ning laupäeva pärastlõunast kuni esmaspäevani on parkimine tasuta. Viimane tava kehtib ka teistes Eesti linnades, aga ka reeglina mujal riikides.

Imelik diagonaal

Novembri alguses nihutati Jewe keskuse esises parklas tasulist ala tähistavad sildid nii, et tasuliseks jäi kummalise kujuga ala, mille eraldas ülejäänud parklast kõver diagonaal. See tähendab, et OÜ-le Prestone kuuluv osa pole praegu tasuline parkimisala.

East Capitali Eesti üksuse juhi Martin Otsa väitel ei ole praegu parklas parkimiskord muutunud. “Prestonele kuulub osaliselt Jewe parkimisala, millele aga on seatud parkimise servituut Jewe Keskuse OÜ kasuks. Selle mõte on lubada kõigil parkida oma autot sellel alal,” sõnas ta.

Otsa sõnul ei ole seal parkimiskorraldus muutunud. “Vastavalt servituudile on kogu parkimise ja liikluse korraldamise õigus Jewe keskusel.”

Kaks parkimiskontrolöri, kellega Põhjarannikul õnnestus eile vestelda, kinnitasid siiski, et parkla jaguneb praegu tasuliseks ja tasuta alaks.

Ka OÜ Prestone projektijuht Märt Marits kinnitas, et neile kuuluval alal praegu tasulist parkimist ei toimu.

Vestlusest Maritsaga selgus, et Prestone soovib muuta oma alal parkimiskorra nii karmiks, kuna neil ei õnnestu East Capitaliga saavutada kokkulepet keskuse laiendamiseks, mis võtaks enda alla enamiku praegusest parklast ning kuhu on ette nähtud 400 parkimiskohta praeguse ligi 100 asemel.

Prestone eitab survestamist

Marits eitas, et tegemist on Prestone-poolse surveavaldusega Jewe omanikule. “Eks see olukord veidi narr ole. Aga toimub kahepoolne vaidlus.” Ta ei soovinud siiski täpsustada, milles kaks äriühingut omavahel kokku leppida ei suuda.

“Prestone tahab hakata ehitama, kuid ei saa, sest teise poolega ei õnnestu kokku leppida,” lausus ta.

Küsimusele, mis on sedavõrd karmide parkimistingimuste eesmärk, kui mitte Jewe survestamine, vastas Marits: “Kui ehitada ei saa, siis peab seal keegi parkimist korraldama.” Ta lisas, et Jewe pole sellega hakkama saanud.

Martin Otsa sõnul pole aga nad siiani saanud parkimiskorralduse kohta ühtegi pretensiooni.

Otsa sõnas, et Jewe Keskuse OÜ ja Prestone on olnud ühiselt detailplaneeringu koostamise juures, mis näeb ette Jewe kaubanduskeskuse laienduse rajamise. “See on ka poolte ühine tahe.” Praegu ei ole aga tema sõnul konkreetseid partnereid üürnike ja pankade näol ning selgeid lähtekokkuleppeid kaubanduskeskuse laienduse alustamiseks. “Samuti on ehituse alustamiseks vaja koostada ehitusprojekt, mida ei ole alustatud, ning taotleda ehitusluba.”

East Capitalil on üle Eesti 14 äripindu rentivat kinnisvaraobjekti, mille kogupindala on suurem kui 120 000 m2 ning kus tegutseb üle 200 üürniku. “Samuti oleme me täna huvitatud investeerimisest mõistlikesse ning majanduslikult tasuvatesse projektidesse,” lausus Otsa.

Linnas parkimiskorraldust kureeriv Jõhvi vallavalitsuse korrakaitseametnik Paul Lek ütles, et temale tuli Prestone avaldus üllatusena, sest vallavalitsus teadis kogu aeg, et seal peab peagi ehituseks minema. “Kindlasti ei tee me seda, et lööme kooskõlastuseks kohe pitsati alla. Seal on tarvis piirdeid paigaldada, naaberkruntide omanikega kooskõlastada ning arvestada ka, et elanike huvid ei saaks kahjustada,” sõnas ta.