Sillamäel kogutakse tõendeid vee kehva kvaliteedi kohta

28. oktoober 2011 NIINA VOROPAJEVA

See foto on tehtud 24. oktoobril. Pruun vesi voolas kraanist aadressil Kesk tänav 19.


Sillamäelaste initsiatiivgrupp on alustanud kampaaniat “Puhas vesi”, kutsudes kõiki linnaelanikke koguma tõendeid selle kohta, et nende kraanidest voolab ebakvaliteetne vesi. Kampaania tulemuseks võib kujuneda kohtuhagi linnavõimude vastu.

Kampaania algatajad peavad oma ülesandeks teha kõik võimaliku, et kraanist hakkaks lõpuks tulema just sellist vett, mille eest linlased maksavad, mitte haisvat ja tumedat vedelikku. “Joogivesi on see, mida me ostame linnaettevõttelt Sillamäe Veevärk, kuid seda vett juua oleks enesetapp ja lastele anda lausa kuritegu,” on kirjas veebilehel molodoi.ee avaldatud pöördumises linnaelanike poole.

Kampaania ühe algataja Oleg Kultajevi sõnul sai viimaseks piisaks karikas linnavõimude esindajate vastus joogivee viletsat kvaliteeti puudutavale küsimusele – nad nimetasid neid väiteid paljasõnalisteks ja põhjendamatuteks. Kampaania algatajad otsustasid tõestada, et nad ei osta sugugi joogivett, vaid midagi, mis on neile selle nimetuse all ja nende raha eest peale sunnitud.

“Seda “miski” tuleb meil omal kulul n-ö konditsiooni viia ehk filtreerida,” kõlab pöördumises linlaste poole. “Kõige paradoksaalsem on selles loos asjaolu, et isegi filtrid ütlevad üles. Ettenähtud 6-8 kuu asemel tuleb filtripadruneid vahetada iga 1,5-2 kuu tagant, mis niigi mitte eriti rikka linnainimese rahakotis märkimisväärselt tunda annab.”

Saadetakse fotosid filtritest

“Kes hüvitab tervisele tekkiva kahju? Kes hüvitab varale tekkiva kahju (näiteks rikutud pesu)? Kes hüvitab filtrite ostmise kulud?” küsivad kampaania algatajad ning kutsuvad kõiki Sillamäe elanikke üles pildistama filtreid ja musta veega rikutud esemeid. Oleg Kultajev ütles, et linlased on üleskutsele aktiivselt reageerinud ja veebilehele molodoi.ee on juba saadetud küllalt palju ülesvõtteid, kus võib kogu “ilus” näha paarikuise kasutamise järel umbe läinud filtripadruneid, kraanist voolavat pruuni vett ja muud säärast.

“Teemal on veebilehel juba rohkem kui 2000 vaatamist, peale selle saame palju kirju ja telefonikõnesid. Inimesed tahavad linnavõimudelt vastust küsimusele, miks see nii on,” märkis Kultajev. “Kui me vastust ei saa ja selle probleemiga ei hakata tõsiselt tegelema, siis esitame kohtusse kollektiivse hagi.”

Majas tuleb torusid vahetada

Sillamäe aselinnapea majandusküsimustes Aleksandr Kanev ei eita joogivee kvaliteedi probleemi, kuid kinnitab, et see ei ole ülelinnaline, vaid üksnes mõnes lõigus ja üksikutes majades, eriti vanades. Ta märkis, et kui majasiseseid torusid ei ole vahetatud alates möödunud sajandi 50-60ndatest aastatest, siis on võimatu saada kraanist puhast vett isegi kõikide magistraaltorude väljavahetamise korral. “Lisaks kasutavad inimesed vett säästlikult, see ei tsirkuleeri torudes aktiivselt ja seisab ning nii tekivadki hõljum ja mustus.”

Kanevi sõnul vastab vee-ettevõtte tarnitav vesi kõikidele normidele ja terviseamet kontrollib seda pidevalt. Kord nädalas tehakse magistraaltorustike survepesu. Praegu on linna magistraaltorustikud 95% ulatuses välja vahetatud. Kuid joogivee kvaliteedi probleem laheneb täielikult alles siis, kui korteriomanikud vahetavad torud välja oma majades.

Aselinnapea sõnul on inimestel raske mõista, et nüüd tuleb neil endil oma majadega tegeleda, sest nad on nende omanikud. Katse selgitada seda nimetatud küsimuses toimunud ümarlaual aga luhtus. Ent linnavalitsus kavatseb selgitustööd jätkata.