Jõhvi-Vasknarva tee saab tuleval aastal korda

26. oktoober 2011 KÜLLI KRIIS

Jõhvi-Vasknarva maantee remondiga jõuti sel aastal Rausvereni.


Järgmisel aastal lõpetab maanteeamet Jõhvi-Vasknarva tee remondi, teeb korda Püssi jaama tee ja alustab Jõhvi liiklussõlme ümberehitust.

Maanteeameti Ida regiooni direktori Eugen Õisi sõnul on kehtivas teehoiukavas aastateks 2010-2013 Ida-Viru maakonnas ette nähtud kolme olulise maanteelõigu taastusremont: Püssi jaama tee, mis on jätk tänavusele Püssi ja Lüganuse vahelise tee rekonstrueerimisele, Jõhvi-Vasknarva maantee Rausvere-Kuremäe lõik ning Jõhvi-Tartu-Valga maantee Tammispää-Vilusi lõik.

“Analüüsides oma maja siseselt nimetatud teelõikude tehnilist seisukorda ning arvestades liiklusohutuse vastavust nõuetele neil lõikudel, võtsime vastu kaalutletud otsuse realiseerida need objektid teehoiukava-siseselt just sellises järjekorras,” ütles Õis.

See tähendab, et algselt tulevaks aastaks kavandatud Tammispää-Vilusi teelõigu remont lükkub aasta võrra edasi.

Pooleli tööd lõpuni

“Püssi ja Lüganuse vahelise teega parandasime oluliselt liiklusohutust ristmiku piirkonnas, kuhu on koondunud paikkonna elu: seal asub kool, seal on aleviku keskus. Püssi laste koolitee on nüüd ohutum. Teise etapiga, Kooli tänava ristmikust raudteeni, on vaja edasi minna ennekõike sellepärast, et Püssi linna territooriumil tegutsevad ettevõtjad kasutavad rasketransporti. Teekonstruktsioon on seal hakanud lõiguti läbi vajuma ja selle remontimisega ei kannata enam oodata,” selgitas maanteeameti direktori asetäitja Rainer Kuldmaa prioriteetide tagamaid.

Kaks aastat kestnud Jõhvi-Vasknarva tee remondiga jõuti tänavu Rausvereni, järgmisel aastal tehakse korda ka viimane lõik Rausverest Kuremäeni.

“Kattekonstruktsioon on amortiseerunud, asfaltkatte laius ei vasta nõuetele ning seetõttu on jalgratturid ja jalakäijad sunnitud kasutama katteta teepeenart – see on üliohtlik,” tunnistas Kuldmaa. “Uus teekate tuleb laiem ja selle servadesse jäetakse markeeringuga ka jalgratturite ja jalakäijate ala.”

Eugen Õis ütles, et Tammispää-Vilusi teelõigu tehniline seisukord on tänu õigel ajal tehtud säilitusremontidele – pindamine, profiiliparandused – rahuldav. “Sellel teelõigul asuvad sillad aga ei vasta oma gabariidilt tänapäeva nõuetele ning olemasolevad teetruubid on oma eluea piiril või selle ületanud. Remont tuleks teha lähima kolme aasta jooksul, et teekatte ja rajatiste seisukord ei ületaks hoiatuspiiri.”

Kogujateed ei tule

Tammispää-Vilusi teelõigu tehnilise projekti avalik arutelu lõppes kohalike elanike vastuseisu tõttu sellega, et algselt kavas olnud kogujatee jäetakse ehitamata ning iga majapidamise juurde jääb mahasõit endiselt alles.

“Kogujatee oleks väljasõidu maanteele ohutumaks muutnud – väljasõite oleks ju olnud ainult üks praeguse mitme asemel ning iga ristmik või mahasõit maanteel on konfliktpunkt,” rääkis Rainer Kuldmaa. “Küll aga pole meile teada, et selles piirkonnas oleks sedalaadi õnnetusi juhtunud, pean silmas mahasõitudelt ettesõite peateel liikujatele. Meil on rahalises mõttes mõnevõrra odavam, kui ühe lisatee ehitamata jätame, aga lähtusime projekti koostades ennekõike ikka liiklusohutusest.”

Kõigi maaomanikega pole veel maa võõrandamises kokkuleppele jõutud, läbirääkimisi jätkatakse. Võimalikule sundvõõrandamisele pole Kuldmaa väitel veel mõeldud: “Püüame ikka kokkuleppele jõuda.”

Koos maanteelõigu remondiga rajatakse Lohusuu alevikust Tammispää külani jalgratta- ja jalgtee. Seda kõike aastal 2013.